awatar

Profil użytkownika Ferdek

Data rejestracji20 lipca 2011 Ostatnio online20 lipca 2011, 23:52

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Polityczne przesłanki i konsekwencje modernizacji

  Modernizacja miała polegać na przeszczepianiu wzorców zachodnich systemów politycznych, ekonomicznych i kulturowych do obszarów zacofanych, które dzięki ich przyjęciu miały przejść na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego, co można uznać za konsekwencje. Natomiast przesłanką może być to, że czynniki...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizacja jako wielowymiarowy proces społeczny

  Oznacza, że modernizacja zachodzi równocześnie na kilku poziomach w społeczeństwie. Możemy mówić o rozwoju zarówno w sferze społecznej(kulturowej), ekonomicznej i politycznej.

  Według T.C Pattersona

  Modernizacja była kompleksowym zjawiskiem, W terminach ekonomicznych oznaczała ona rozwój technologii...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria modernizacji

  Za klasyka teorii modernizacji uważamy Maxa Webera, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Analizował on zmianę społeczną jako proces powstawania nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Źródeł zmiany społecznej upatrywał w osobach charyzmatycznych reformatorów religijnych, Marcina Lutra i...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie działania grup interesu

  Herbut wymienia następujący podział grup interesu, biorąc pod uwagę kryterium strategii ich działania: grupy wewnętrzne i zewnętrzne.

  Grupy wewnętrzne zostały uznane za legitymizowanych przedstawicieli grup społecznych przez agendy państwa. Są więc akceptowane, co umożliwia im wpływ na proces...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieciowe modele władzy i administracji

  Zwolennicy sieciowego modelu władzy i administracji akceptują pluralistyczne ustalenia, zgodnie z którymi stowarzyszenia interesu stały się immanentną częścią procesu decyzyjnego. Różnica jest taka, że zwolennicy tzw. „policy networks” inaczej rozkładają akcenty. Grupy interesu i instytucje państwowe...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy pluralizm

  Tego zagadnienia niestety nie jestem pewien. W tekście Herbuta, który widnieje jako literatura do tego tematu, nie ma mowy o nowym pluralizmie. Znalazłem w książce „Współczesne teorie polityczne” K. von Beyme dosyć krótki fragment o neopluralizmie, który być może traktuje o tym co trzeba. Niestety nie...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm klasyczny i zreformowany

  W nurcie pluralistycznego postrzegania procesu decyzyjnego pojawiła się interpretacja nieco różniąca się od jego klasycznych założeń. Do przedstawicieli teorii pluralizmu elit należeli między innymi C. Wright Mills, J. Schumpeter orazM. Olson.

  Według Millsa władza w USA została w pewnym momencie...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm jako model stosunków władzy

  Pluralizm to przede wszystkim model stosunków między państwem a grupami interesu. Początkowo, wraz nadejściem klasycznej demokracji liberalnej, owe grupy nacisku były traktowane z dużą nieufnością. Przeciwni ich rozwojowi i działalności byli tacy myśliciele jak T. Hobbes, J.J. Rousseau czy A. Hamilton...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia związane z legitymizacją

  Kwestie dotyczące mechanizmów, za pomocą którego legitymizacja jest podtrzymywana (proces demokratycznym rywalizacja partii, dobrobyt i reformy socjalne) były i są współcześnie podnoszone m.in. przez neomarksistów (Habermas, Offe). Podkreślali oni także, że legitymizację systemu politycznego, opartego na...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej

  Autorem klasycznego przyczynku do zrozumienia prawomocności jako fenomenu socjologicznego jest Max Weber (1864 -1920). Podjął on próbę sklasyfikowania poszczególnych „systemów dominacji” oraz zidentyfikował źródła, z których wypływa legitymizacja każdego z nich. Weber wyróżnić trzy typy...

  Ocena /

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 950

  praca w formacie txt

Do góry