awatar

Profil użytkownika Faust

Data rejestracji6 grudnia 2011 Ostatnio online7 grudnia 2011, 4:03

Statystyki

67 prac, w tym:

 • 67tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /67 prac/

 • Ocena brak

  Treść stosunku pracy

  Treścią stos. pracy są prawa i obowiązki stron, tj. pracownika i pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym ze stos. pracy jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy, a podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prace. Te prawa i obowiązki często...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma nawiązania i treść umowy

  Formy nawiązania stosunku pracy:

  1. wg skuteczności działania:

  a) ustna,

  b) pisemna,

  c) dorozumiana.

  2. wg prawidłowości działania - tylko forma pisemna.

  Forma ustna - wystarczy oświadczenie woli - art.60 K.C

  Forma pisemna - Ustawodawca wymaga, aby umowa o prace była zawarta na piśmie ( art29 § l...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy „z umowy"

  Jest to rodzaj stosunku pracy. Umowa o prace jest podstawowa forma nawiązywania stosunku pracy. Zawierana jest na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z w/w umów może być poprzedzona umowa o prace na czas próbny. Umowa o prace na czas nieokreslony najbardziej...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielczy stosunek pracy

  Występuje on w spółdzielniach pracy, których celem jest prowadzenie przez wspólne przedsiębiorstwo działalności gospodarczej opartej na osobistej pracy członków. W innych typach i rodzajach spółdzielni praca jest wykonywana na podstawie umów a prace lub na podstawie cywilno-prawnych umów zlecenia lub umów a...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki pracy z wyboru

  Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika stosunek pracy w charakterze pracownika. Ta ogólna norma ( art.76 KP) nie ma zastosowania wszędzie tam, gdzie z wyborem nie łączy się wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy. Wybór, jako podstawa powstania stosunku pracy...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby nawiązania stosunku pracy

  Stosunek pracy - to stosunek prawny, to zespól praw i obowiązków. Jego charakterystyczną cechą jest podporządkowanie pracownika pracodawcy, a praca świadczona jest pod kierownictwem. Istotna cecha jest obowiązek osobistego świadczenia pracy przez pracownika, jest to cecha nie mająca wyjątków. Wspólna cecha...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki jakie musi spełnić pracownik administracji państwowej

  Zatrudnienie pracownika w administracji państwowej jest możliwe po spełnieniu warunków:

  - posiada obywatelstwo polskie;

  - korzysta z pełni praw publicznych;

  - posiada kwalifikacje wymagane w służbie;

  - cieszy się dobrą opinią;

  - musi posiadać tytuł magistra, zna język obcy;

  - ma uregulowany...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki zatrudnienia z uwzględnieniem pracowników administracji państwowej

  Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy. Zatrudniona jest na podstawie umowy o prace z powolania, z mianowania lub spółdzielczej umowy o prace. Pracownikiem może być osoba fizyczna, która ukonczyla 18 lat Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach dorywczych...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w nocy, niedziele i święta

  Dodatek za prace nocna to nadgodziny 100 % + dodatki nocne 20 %. Szczególny ekwiwalent jest przewidziany za prace w niedziele i dzień dodatkowo wolny od pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niedziele pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu.

  Jeśli praca była świadczona w...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w ruchu ciągłym

  To praca, która ze względu na technologie nie może być przerwana. Czas pracy może być przedłużony do 48 godz. przeciętnie na tydzień, w okresie rozliczeniowym trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie. W ramach przyjetego okresu rozliczeniowego tygodniowy czas pracy moze być przedłużony do 48 godz., a...

  Ocena /

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry