awatar

Profil użytkownika Fabian

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:23

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za pracę

  Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia ma pracodawca zatrudniający, co najmniej 20 pracowników, jeśli nie obowiązuje u niego zakładowy albo ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Regulaminu nie wprowadza się u tych pracodawców i w stosunku do tych pracowników, którzy nie podlegają regulacjom...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne podstawy zasady prawa do pracy

  W nowej Konstytucji RP zrezygnowano z formuły prawa do pracy i poprzestano na zobowiązaniu państwa do prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia przez realizowanie programów zwalczania bezrobocia.

  W znowelizowanym kodeksie pracy również zniesiono ten zapis przenosząc akcent na swobodny wybór pracy. W ten...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota zasad prawa pracy

  Zasadami prawa pracy są normy prawne uznane w pewnym sensie za nadrzędne w stosunku do pozostałych norm systemu prawa. Jako zasady prawa należy traktować normy, które są nadrzędne treściowo stosunku do pozostałych norm Rawa pracy, stanowiące ich racje i uzasadnienie. Regulują szczególnie istotne...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty prawnej ochrony pracownika w prawie pracy

  Uważana jako jedno z podstawowych praw człowieka i jest deklarowana w wielu aktach prawa międzynarodowego- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Pakt praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych.

  O wolności do pracy mówi art.65 ust. 1 Konstytucji i art. 10 ust. 1 Kodeksu pracy. Mówią one o tzw. Wolności...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deferencjacja prawa pracy a dyskryminacja w stosunkach pracy

  Dyferencjacja - oznacza zróżnicowanie praw i obowiązków pracowniczych ze względu na warunki wykonywania pracy oraz pewnych właściwości dotyczących osoby pracownika. Zmierza do polepszenia sytuacji osoby znajdującej się w obiektywnie gorszym położeniu jako pracownik ( kobieta, młodociany), albo jest...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy prawne jednostronnie bezwzględnie obowiązujące

  Stanowią formę pośrednią pomiędzy normami bezwzględnie a względnie wiążącymi. Jest to kategoria norm, które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej strony i dlatego zastosowanie tej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki pracy a stosunki tzw. służbowe

  Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę- w zamian za wynagrodzenie.

  W pojęciu stosunku pracy mieszczą się stosunki wynikające z umowy o...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

  Maja najczęściej charakter norm programowych; nie wskazują wprost na sposób postępowania ich adresatów, lecz określają cale, jaki ma być osiągnięty; to właśnie rożni je od zwykłych norm prawnych.

  Nie stanowią podstawy indywidualnych rozstrzygnięć w sprawach ze stosunku pracy.

  Nie są źródłem...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca jako przedmiot stosunków zobowiązaniowych

  Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym prze pracodawcę w zamian za wynagrodzenie.

  Cechy charakterystyczne:

  -Charakter zobowiązaniowy - za zobowiązanie...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt

Do góry