awatar

Profil użytkownika Erazm123

Data rejestracji13 czerwca 2013 Ostatnio online19 czerwca 2013, 17:05

Statystyki

176 prac, w tym:

 • 176tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /176 prac/

 • Ocena brak

  Preparowanie zwierząt przeznaczonych na trofea myśliwskie

  Preparowanie dużego ssaka przeznaczonego na trofeum rozpocząć należy od prawidłowego obcięcia szyi. Prawidłowe i nieprawidłowe (zaznaczone linią przerywaną) cięcie przedstawione jest na rysunku. Następne cięcie na szyi należy wykonać tak, aby rozeszło się przed rogami. Po nacięciu skóry...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Zwierzęta lasu

  Las stwarza korzystne warunki życia wielu gatunkom zwierząt, które znajdują tu dostateczną ilość pokarmu i bezpieczne kryjówki. Niektóre zwierzęta są stałymi, dobrze do tego środowiska przystosowanymi mieszkańcami lasu. Przykładem mogą być znakomicie poruszające się po drzewach wiewiórki...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Lasy nizinne

  W ściółce leśnej, pod opadłymi liśćmi, w glebie, pod kamieniami żyje mnóstwo drobnych zwierząt, które tworzą faunę gleby. Żyją tu glebowe jednokomórkowce (np. korzenionóżki),- robaki (np. nicienie), wrotki pierścienic, ślimaki, Wiele gatunków Stawonogów — pająkijpósarze, zaleszczotki...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy liściaste

  Wiele gatunków bezkręgowców charakterystycznych dla fauny glebowej lasów położonych na nizinach w faunie glebowej karpackich lasów liściastych nie występuje. Zastępują je gatunki górskie.

  Na terenach wilgotnych i w pobliżu wód żyją tu płazy: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, ropucha...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy iglaste

  W skład fauny glebowej górskich lasów iglastych wchodzą liczne gatunki bezkręgowców z tych grup, które zostały omówione w części dotyczącej lasów mieszanych położonych na nizinach. Fauna ta jest uboższa niż fauna górskich lasów liściastych, a te gatunki, które tu występują liczniej, związane są...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodzenie, rozwój i skład fauny środkowoeuropejskiej

  W Europie Środkowej żyje obecnie około 40 tysięcy gatunków zwierząt. Korzystne położenie geograficzne (środkowa część kontynentu europejskiego), znaczne pionowe zróżnicowanie terenu (od nizin do wysokich gór), przeróżne biotopy (wody, brzegi wód, łąki, pola, lasy itp.) są niewątpliwie...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /10 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoologia jako nauka

  Zoologia jest nauką o zwierzętach, ich budowie i czynnościach życiowych — trawieniu, oddychaniu, wydalaniu, działaniu układu nerwowego i rozmnażaniu, oraz o przepływie materii między organizmami zwierzęcymi a środowiskiem zewnętrznym.

  Badania procesów chemicznych zachodzących w organizmach...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morfologia

  Morfologia dotyczy zagadnień budowy zwierząt, jej zależności od pełnionych przez zwierzę czynności oraz jego warunków życiowych. W zakresie morfologii można wyróżnić:

  cytologię — naukę o komórkach,

  histologię — naukę o tkankach,

  anatomię — naukę o organach,

  embriologię — naukę...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytologia

  Rozwój cytologii — nauki o budowie i czynnościach komórki oraz jej elementów strukturalnych — postępował w miarę doskonalenia się aparatury mikroskopowej i osiągnął najwyższy poziom z chwilą zastosowania mikroskopii elektronowej. Komórki zwierzęce są bardzo zróżnicowane. Niektóre stanowią...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histologia

  Histologia to nauka o budowie i rozmieszczeniu tkanek w organizmie. Tkankę tworzy zespół komórek o podobnym kształcie i wielkości, wyspecjalizowanych w pełnieniu określonej funkcji, oraz substancja międzykomórkowa (podstawowa). U zwierząt wyróżnia się tkankę nabłonkową, łączną, mięśniową...

  Ocena /

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /6 228

  praca w formacie txt

Do góry