awatar

Profil użytkownika dyzio

Data rejestracji20 października 2011 Ostatnio online20 października 2011, 4:45

Statystyki

36 prac, w tym:

 • 36tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /36 prac/

 • Ocena brak

  Kultura wczesnego średniowiecza

  Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem ukształtowała się kultura średniowieczna. Upadek kultury antycznej na skutek zmian zachodzących w Europie, doprowadził do stopniowego zaniku życia in-telektualnego...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - LITERATURA

  Odzyskanie niepodległości zbiegło się z rozwojem nowych form życia literackiego. W1920 r. powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich. W 1924 r. polska sekcja Pen Clubu, natomiast w 1926 uchwalono ustawę o prawie autorski. Kształtowały się wtedy ugrupowania artystyczne o zróżnicowanych założeniach...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - OŚWIATA

  Po odzyskaniu niepodległości pierwszym zadaniem władz stało się ujednolicenie systemu szkolnego czyli określenie jego organizacji, zadań, podstaw ideowych i programów. W kwietniu 1919 zwołano Ogólnopolski Zjazd Nauczycielski, który przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Nauczycielskiego. Miał on...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

  Kultura społeczeństwa polskiego miała aspekt masowy, związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich rzesz społeczeństwa i odbiorem przez nie wartości kultury.Warunki rozwoju kultury zależały głównie od czynników politycznych. Odbudowa niepodległości zasadniczo ten warunek zmieniła...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura średniowiecznej Europy

  Okres romański

  W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód powoli wychodził z okresu barbaryzacji spodowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i najazdami germańskimi. Pierwszym okresem ożywienia był tzw.

  Renesans karoliński

  Były to czasy ozywienia kulturalnego...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /7 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura średniowiecza

  Motto:

  "Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj w Wiekach Średnich... Średniowiecze jest naszym wiekiem dziecięcym, do którego trzeba ciągle powracać, by poznać historię naszych schorzeń."

  Umberto Eco

  Średniowiecze jest...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /8 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura starożytnych Greków

  Pierwszą cywilizacją , która pojawiła się w basenie Morza egejskiego była cywilizacja Kreteńczyków . Pojawiła się ona w neolicie w mieście Knossos ok.6100 p.n.e. . Największymi osiągnięciami tej kultury były :żarna , garncarstwo, miasta , dwukomorowe groby , obrządek pogrzebowy . 2000 p.n.e zaczęto...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura starożytnego Rzymu

  Na początku swego istnienia państwo rzymskie pozostawało daleko w tyle za Grecją - kolebką antycznej kultury. W późniejszym okresie rzymianie dogonili Greków ,a w niektórych dziedzinach nawet ich prześcignęli. Okres cesarstwa był pod względem kulturalnym bogatszy i ciekawszy ,aniżeli okres republiki...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /4 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Prawo Rzymskie

  Rzymianie bardzo dobrze rozwinęli prawo. Zawdzięczamy im dokonanie istotnego postępu na drodze ku ogólniejszemu formowaniu przepisów prawnych. Silne powiązanie prawników z praktyką, bogata kilkuwiekowa tradycja prawoznawstwa spowodowały, iż, choć Rzymianie nie stworzyli zamkniętego systemu norm prawnych...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Architektura

  W tej dziedzinie też można zauważyć wzorowanie się na grekach. Większa staranność dotyczyła budowli świeckich a niżeli świątyń. Budowniczy posługiwali się cegłą i pewną zaprawą która podobna była do dzisiejszego betonu. Pozwoliło to na stosowanie zamiast płaskiego stropu półokrągłych...

  Ocena /

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt

Do góry