awatar

Profil użytkownika Donat

Data rejestracji17 listopada 2011 Ostatnio online18 listopada 2011, 4:58

Statystyki

68 prac, w tym:

 • 68tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /68 prac/

 • Ocena brak

  Zobowiązania jak gdyby z deliktów (quasi ex delicto)

  Iudex qui litem suam facit (odpowiedzialność sędziego). Sędzia, który prowadził proces niewłaściwie i w ten sposób jedną ze stron naraził na szkodę, ściągał niejako spór na samego siebie (litem suam facit), tzn. odpowiadał za szkodę wobec strony pokrzywdzonej, chociażby nawet nie działał...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorszenie niewolnika (servi corruptio)

  „Gorszenie niewolnika” mogło polegać na niekorzystnym wpływie na jego psychikę (np. przez podsycanie tendencji do oporu, do obniżania wartości pracy, do lekceważenia panów).

  W takich przypadkach pretor mógł udzielić właścicielowi niewolnika skargi penalnej zwanej actio servi corrupti, o zapłatę...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie na szkodę wierzycieli (fraus creditorum)

  Wśród przestępstw prawa pretorskiego wymieniane jest podejmowanie przez dłużnika aktów uszczuplających jego majątek w celu uniemożliwienia egzekwowania przez wierzyciela swych należności.

  Początkowo wierzyciele likwidowali umniejszenia majątku dłużnika za pomocą restitutio in integrum, a także...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Groźba bezprawna (metus)

  Był to delikt prawa pretorskiego, polegający na bezprawnym przymuszeniu innej osoby do niekorzystnej czynności prawnej. Była to także jedna z wad czynności prawnych.

  Poszkodowany mógł skorzystać z powództwa o charakterze karnym – actio quod metus causa. Można ją było wnieść nie tylko przeciw sprawcy...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstęp (dolus)

  Dolus był przestępstwem prawa pretorskiego, polegającym na rozmyślnym wyrządzeniu szkody majątkowej innej osobie przez podstępne wprowadzenie jej w błąd. Najczęściej chodziło tu po prostu o oszustwo. Poza tym mianem dolus oznaczano jedną z wad czynności prawnych, a także najwyższy stopień winy przy...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępstwa prawa pretorskiego

  Prawo pretorskie, niezależnie od przekształcenia właściwej odpowiedzialności deliktowej, wykształciło kilka innych przypadków odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Są to tzw. przestępstwa pretorskie, wymienia się wśród nich: podstęp (dolus), groźba bezprawna (metus), działanie na szkodę...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniewaga (iniuria)

  Zniewaga to bezprawne naruszenie osobowości człowieka wolnego. Ustawa XII tablic regulowała kazuistycznie trzy odrębne przypadki naruszenia osoby człowieka:

  membrum ruptum – ciężkie i trwałe okaleczenie (np. odcięcie ręki), upoważniało poszkodowanego do żądania talionu czyli odwetu...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezprawne wyrządzenie szkody (damnum iniuria datum)

  Był to delikt, polegający na bezprawnym uszkodzeniu bądź zniszczeniu cudzej rzeczy. Przestępstwo to po raz pierwszy uregulowane zostało w lex Aquilia z roku 286 p.n.e., gdzie zagadnieniu temu poświęcono dwa rozdziały (z trzech istniejących).

  Jeden z nich (rozdział I) regulował sprawy zabicia cudzego...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabunek (rapina)

  Była to kradzież gwałtowna, dokonana połączonymi siłami uzbrojonej bandy (rapina). Pretorowie ogłosili w edykcie, że w tych przypadkach zawsze będą udzielali powództwa na poczwórną wartość rzeczy zrabowanych (quadruplum), ale tylko w ciągu roku, potem już tylko na simplum (pojedynczą...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kradzież (furtum)

  „Kradzież jest to umyślny zabór rzeczy dla osiągnięcia korzyści, i to bądź samej rzeczy, bądź też jej używania lub posiadania”. Wymogiem było zawsze rozmyślne działanie wbrew woli właściciela i chęć zysku. Kradzież w Rzymie mogła polegać na całkowitym zaborze cudzej rzeczy (furtum rei) albo na...

  Ocena /

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt

Do góry