awatar

Profil użytkownika Diana

Data rejestracji20 kwietnia 2011 Ostatnio online20 kwietnia 2011, 17:17

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 49tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Zwiększenie skuteczności wynagradzania

   

  Kierownictwo nie może zapewnić motywacji pracowników do zwiększenia wysiłków przez podwyższanie wynagro­dzenia i nagród. Może jednak zwiększyć prawdopodobień­stwo skuteczności takiego działania.

  Aby pracownicy pozytywnie reagowali na system akordowy, muszą mieć zaufanie do kierownictwa (i wierzyć...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /3 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak reakcji na zachęty płacowe

   

  Sytuacja naprawdę trudna dla menedżera występuje wtedy, gdy pracownik, mimo stosowania wobec niego nowoczesnych środków związanych z motywacyjną funkcją płac, nie reaguje w spodziewany sposób na zachęty płacowe.

  Istnieje kilka powodów, dla których ktoś może rezygno­wać z możliwości zwiększania...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /5 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac

   

  W teorii zgłaszane są różne sposoby aktywizowania moty­wacyjnej funkcji płac i wzmacniania ich oddziaływań na zacho­wanie się ludzi w sytuacji pracy9. Zdaniem J. Reykowskiego na przykład, aby płaca mogła pełnić rolę stymulującą, jej tworzenie i stosowanie powinno uwzględniać następujące...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /5 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia

   

  W pozostałych składnikach wynagrodzenia najliczniejszą grupę stanowią składniki gwarantowane prawem. Wprawdzie Kodeks Pracy określa zasady kształtowania tych składników, to jednak praktyka gospodarcza może przyjąć bardziej korzystne zasady.

  Zgodnie z Kodeksem Pracy dodatkowe wynagrodzenie za pracę...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /5 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki skutecznego premiowania

   

  W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sfor­mułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się pre­mią jako instrumentem motywowania. Są one następujące:

  1. należy dążyć do nadania premiowaniu charakteru motywowania pozy­tywnego, tj. na tak zwanych...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES PRÓBNY

   

  Będzie to dwu tygodniowy okres próbny, za który przedsiębiorstwo zapłaci kandydatom połowę wynagrodzenia czyli 2,500 zł. Jego zadaniem będzie sprawdzenie umiejętności praktycznych osoby ubiegających się o naszą posadę.

  Kandydaci przyjmowani będą osobno. Wydłuży to znacznie proces doboru...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADANIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

   

  Sprawdzenie wiedzy i umiejętność jej efektywnego wykorzystania

  Sprawdzenie , czy kandydat potrafi współpracować z osobami na wyższych stanowiskach

  Sprawdzenie czy kandydat łatwo nawiązuje kontakt z innymi

  Sprawdzenie , czy kandydat radzi sobie z planowaniem...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa kwalifikacyjna

   

  Rozmowa kwalifikacyjna jest bardzo ważnym elementem procesu doboru. Dysponując pewną ilością ofert pozwala nam wybrać najlepszą z nich. Pierwsze spotkanie ma na celu wstępne określenie czy kandydatura spełnia nasze wszystkie oczekiwania. Jeśli spotkanie odbędzie się pozytywnie, zaprosimy kandydata...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES SELEKCJI PRACOWNIKÓW

   

  Następnym elementem procesu rekrutacji jest przeprowadzenie selekcji nadesłanych ofert, wyszukanie tych najbardziej odpowiadających naszym oczekiwaniom. Głównymi kryteriami będą czytelność , przejrzystość oraz błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne. Nasuwa się przypuszczenie, że jeśli...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dobrego pracownika

   

  Wyższe wykształcenie

  Płynne władanie językiem angielskim i językiem rosyjski w stopniu podstawowym

  Doświadczenie- minimum 5 letni staż pracy na danym stanowisku

  Wysoka kultura osobista

  Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

  Punktualność i...

  Ocena /

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /851

  praca w formacie txt

Do góry