awatar

Profil użytkownika czeslaw

Data rejestracji22 marca 2011 Ostatnio online22 marca 2011, 20:56

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Akt normatywny

  Jest dokumentem organu państwowego zawierającym zakodowane w przepisach prawnych normy prawne regulujące jakiś obszar stosunków społecznych (jest efektem prawotwórstwa organów państwowych, w tym także organów samorządu terytorialnego). Powinien być należycie ogłoszony w stosownym ( w zależności od...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje ustawowe

  Sformułowania w tekstach prawnych, które mają charakter wyjaśniający, definiujący, np. przepisy Kodeksu Cywilnego zawierają odpowiednie artykuły, paragrafy, które definiują użyte w KC terminy ( np. nieruchomość). Klasyfikacja przepisów prawnych Każda norma zawiera w dyspozycji zasadę postępowania-...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada prawa

  Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada konstytucyjna

  Odmiana zasady prawnej w ogóle, zasady prawa, swego rodzaju norma norm (meta norma).

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /91

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są przepisy prawne

  - Najbardziej elementarne jednostki redakcyjne aktu normatywnego występujące jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty,

  - Norma prawna nie jest jednoznaczna z przepisem prawnym, z reguły przepis prawny zawiera tylko niektóre człony normy prawnej,

  - Zdarza się, że zamiast terminu przepis prawny używa się...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sankcji

  - Sankcja represyjna- stosowana przez organy, gdy nie możemy wyegzekwować, przywrócić stanu rzeczy, który dyspozycja nakazuje lub zakazuje; ma funkcję prewencyjną,

  - Sankcja egzekucyjna- charakter restytucyjny, przywracanie stanu rzeczy, o którym mówi dyspozycja, np. prawo administracyjne ( budowlane-...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja trójczłonowa budowy normy prawnej

  - Hipoteza- wyznacza zakres zastosowania normy- warunki zastosowania dyspozycji normy wobec kogo, jakiego adresata, w jakich okolicznościach norma, a ściślej jej dyspozycja jest stosowana, kto i w jakich okolicznościach ma zachować się zgodnie z normą( dyspozycją), adresatem może być każdy podmiot...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy prawne

  Normy prawne- normy zawarte w przepisach prawnych lub wynikające z przepisów prawnych, powstają w wyniku prawotwórczej działalności państwa. Cechy normy prawnej:

  państwo tworzy normy I nadaje im moc prawną w postaci stanowienia lub uznania,

  generalność i abstrakcyjność norm- sposób...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma prawna

  Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego;

  - z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata,

  - normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo - Dwa znaczenia terminu

  - Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt

Do góry