awatar

Profil użytkownika Cyprian

Data rejestracji23 września 2011 Ostatnio online23 września 2011, 17:17

Statystyki

68 prac, w tym:

 • 68tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /68 prac/

 • Ocena brak

  Etapy rozwoju sieci osadniczej Mazowsza

  Warunki środowiska naturalnego nie sprzyjały zbytnio procesom osadniczym, których głównym motorem było rolnictwo. Przyczyniała się do tego także słaba dostępność terenów leśnych i bagiennych. Od XIII do XVI wieku 108 miejscowości uzyskało prawa miejskie. Szczególnego znaczenia nabrała Warszawa, w...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /3 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia - Alternatywne i dotychczasowe źródła energii

  Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu. Początkowo tej energii dostarczało nam środowisko w postaci zasobów...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /21 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia geotermiczna

  Jako potencjalne źródło energii wymienia się także powierzchniową warstwę Ziemi. Energia pochodząca z tego źródła nazywana jest geotermiczną. Biorąc pod uwagę rozmiary ziemi możemy wnioskować, że zawiera ona ogromne ilości energii cieplnej. Część tej energii dochodzi do powierzchni Ziemi dzięki...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia wiatrów

  Wiatry powstają w skutek nierównomiernego nagrzewania się lądów i mórz, równin i gór oraz rejonów podzwrotnikowych i podbiegunowych. Wiatr dawał człowiekowi energię już od kilku tysiącleci. Wiadomo, że w Egipcie pływano barkami żaglowymi po Nilu pięć tysięcy lat temu. Statki napędzane wiatrem...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia falowa

  Fale oceaniczne potrafią przenosić wielkie strumienie energii. Kiedy spokojne morze, którego fale łagodnie uderzają o brzeg, przekształci się w burzliwy żywioł, jest w stanie roztrzaskać okręty, wyrzucać na brzeg głazy albo spiętrzyć wodę w wysoko położonym basenie, magazynując energię...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia pływów morskich

  Pływy morsie i oceaniczne powstają dzięki przyciąganiu Księżyca i Słońca, przy czym znacznie większa jest siła grawitacji Księżyca, w wyniku tego przyciągania tworzą się dwa wały pływowe, z których jeden jest zwrócony do Księżyca, a drugi równoważący powstaje po przeciwnej stronie Ziemi. W...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia spadków wód

  Na podstawie wyników badań zasobów energii wodnej szacuje się ich potencjalną moc na 3 TW, z czego wykorzystuje się około jednej dziesiątej. Pobieranie takiej mocy wymagałoby jednak zalania dużych, niżej położonych obszarów żyznych gruntów i spowodowałoby zniszczenie środowiska naturalnego. Ale żadna...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia wodna

  Woda zawsze płynie z miejsca położonego wyżej do leżącego niżej. Taki jej ruch może być wykorzystywany do wytwarzania energii, przy czym może to być zarówno spokojny bieg rzeki, jak i gwałtowne spadanie wody z dużej wysokości, na przykład w wodospadzie czy zaporze. Do wytwarzania energii wykorzystuje...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Paliwo jądrowe

  Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek uranu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Materiały rozszczepialne

  Jedynie kilka izotopów można wykorzystać jako paliwo jądrowe. Jądro musi być duże i ciężkie oraz rozpadać się pod wpływem powolnego neutronu, emitując przy tym inne neutrony. Materiały spełniające te kryteria to materiały rozszczepialne. Zdecydowanie najczęściej używanym materiałem...

  Ocena /

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry