awatar

Profil użytkownika Cintia

Data rejestracji10 kwietnia 2011 Ostatnio online10 kwietnia 2011, 17:45

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 50tekstowych
 • 1multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Zastosowanie marketingu

   

  Specyficzne zastosowanie marketingu:

  Marketing w sferze usług

  marketing w organizacjach nie nastawionych na zysk

  marketing społeczny

  Specyficzne zastosowania marketingu

  Marketing w sferze usług

  Stosowanie marketingu w sferze usług różni się wyraźnie od marketingu dóbr...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe

   

  Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR nadal pozostaje ogromnym krajem, który zamieszkuje blisko 150 mln. Ludzi. Jest to więc potencjalnie wielki rynek, zarówno wytwórczy jak i zbytu. Jednak w praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej.

  Rosja ma duże problemy z utrzymaniem w całości swojego terytorium - jej...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR i ich skutki

   

  Wraz z rozpadem ZSRR (25 XII 1990) i rozpadem Układu Warszawskiego nastąpiło szereg zmian. Przede wszystkim miał miejsce rozpad systemu dwubiegunowego. Państwa zachodnie straciły przeciwnika, który był powodem konsolidacji politycznej, militarnej i gospodarczej na ich obszarze. Rozpad ZSRR spowodował...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki

   

  KOLONIALIZM można określić jako politykę podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz podporządkowania sobie zamieszkującej tam ludności. Tworzenie imperiów kolonialnych służyło zarówno celom ekonomicznym, jak i celom politycznym oraz strategicznym. W rezultacie kolonizacji na początku XX wieku...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /5 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota Niepodległych Państw. Powstanie, charakter, główne cele, perspektywy

   

  Przywódcy trzech słowiańskich republik Rosji, Białorusi, Ukrainy na spotkaniu w puszczy Białowieskiej zawarli porozumienie o powstaniu WNP. Stwierdzono w nim , że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny przestaje istnieć.

  21. XII 1991 w Ałma Acie zastaje podpisany protokół o...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ONZ we współczesnym świecie

   

  Organizacja narodów zjednoczonych (ONZ) to organizacja o charakterze międzyrządowym; nie należą doń żadne przedstawicielstwa, grupy społeczne a jedynie państwa. Idea zawarta w preambule Karty ONZ brzmi: „Nie my rządy, tylko my ludy narodów zjednoczonych...”

  Do głównych celów ONZ należy: - utrzymanie...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje

   

  Związek Radziecki byt nie tylko określoną strukturą polityczną, ekonomiczną, społeczną, ale był imperium, które-kontynuowało politykę imperialną Rosji. Rozpad ZSSR był zasadniczym cofnięciem granic imperium Rosji, do linii z XVIIIw. w momencie, kiedy carska Rosja rozpoczęła-swoją ekspansję na...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

   

  Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności, niezaangażowania, pokoju, suwerenności...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność

   

  Na przełomie lat 40-tych i 50-tych nasiliła się konfrontacja polityczna i strategiczna na obszarach Azji. Dążenia narodów do uzyskania niepodległości, walki zbrojne i wojny w Azji wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się polityki zagranicznej nowo wyzwolonych państw tego kontynentu. Większość...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /4 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej

   

  Wyznacznikiem statusu Niemiec po zjednoczeniu jest kluczowe położenie w centrum Europy i duży potencjał ekonomiczny. W Europie brak państwa, które zrównoważyłoby siłę Niemiec. Wartość PKB wzrosła pięciokrotnie od lat 50. Z ich pozycją na rynkach muszą się liczyć wszystkie kraje. Niemcy stały...

  Ocena /

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt

Do góry