awatar

Profil użytkownika Chris

Data rejestracji8 sierpnia 2011 Ostatnio online9 sierpnia 2011, 4:12

Statystyki

38 prac, w tym:

 • 38tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /38 prac/

 • Ocena brak

  Prawo pomocy - Tryb udzielenia prawa pomocy

  Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek. Wniosek powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o nie zatrudnieniu lub nie...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pomocy - Przesłanki przyznania zakresu pomocy społecznej

  Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

  W zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

  W zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pomocy

  Może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

  Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

  Zakres prawa pomocy. Obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa sądowoadministracyjna

  To rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez sąd administracyjny skargi na zgodność z prawem działania lub bezczynności organów wykonujących AP. Elementem konstytutywnym sprawy sądowoadministracyjnej jest kontrola przez sąd administracyjny działalności AP. Element ten różni sprawę sądowoadministracyjną od...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd odrzuca skargę...

  Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania sąd ustali wystąpienie jednej z przeszkód uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu to wydaje postanowienie o odrzuceniu.

  Sąd odrzuci skargę:

  jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

  wniesiona została po upływie...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współuczestnictwo formalne i materialne

  Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  1)współuczestnictwo materialne- występuje gdy istnieje wielość podmiotów w sprawie sądowoadministracyjnej będącej przedmiotem postępowania.

  2)współuczestnictwo formalne – gdy sąd korzysta z uprawnienia do połączenia toczących się przed nim...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria instytucjonalna - Systemy o wysokiej niezawodności

  technologie tych systemów są ściśle powiązane, co oznacza, że wystąpienie istotnego zakłócenie na dowolnym etapie procesu technologicznego może spowodować załamanie całego systemu

  ścisłe powiązanie wyraża się w istnieniu ustalonych i relatywnie sztywnych standardowych procedur...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria instytucjonalna - George H. Frederickson

  Instytucja to organizacja, która pozostaje w szczególnym związku z ludźmi, którym służy:

  może korzystać z władztwa

  dysponuje legitymacją do działania, jaką daje przyczynianie się do realizacji interesu publicznego

  dysponuje głęboką kulturową tożsamością związaną z językiem...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria instytucjonalna

  Postweberowska interdyscyplinarna teoria złożonych organizacji (takich organizacji czy instytucji jak: państwo, parlament, biurokracja, organizacja pozarządowa, uniwersytet, prywatna spółka realizująca zadania publiczne).

  James Q. Wilson, Bureaucracy. What Government Agencies Do and Why They Do It, New...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Model kosza na śmieci

  Zdaniem M.D. Cohena, J.G. Marcha, J.P. Olsena elementy niezbędne do podjęcia decyzji:

  problemy

  rozwiązania

  uczestnicy

  sytuacje sprzyjające dokonaniu wyboru zmieniają się wraz z czasem i są stosunkowo niezależne. W procesach decyzyjnych pojawiają się w sposób przypadkowy i...

  Ocena /

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt

Do góry