awatar

Profil użytkownika Chemik

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

28 prac, w tym:

 • 28tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /28 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego lód pływa?

  Większość substancji rozszerza się w momencie podgrzewania, natomiast kurczy podczas oziębia­nia. Na przykład rtęć znajdująca się w termome­trze zwiększając swoją objętość podnosi się, wskazując w ten sposób wzrost temperatury. Jako że rtęć zamarza w temperaturze -39°C, nie nadaje się ona...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parowanie

  Jeżeli ciekła substancja będzie dalej podgrzewa­na, jej temperatura osiągnie poziom wrzenia. Następnie ustali się i pozostanie niezmienna do momentu, kiedy cała substancja zamieni się w gaz. Ciepło konieczne aby w danej temperatu­rze i pod określonym ciśnieniem zamienić jed­nostkową masę cieczy w...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ domieszek na temperaturę wrzenia i zamarzania

  Temperatury wrzenia i zamarzania często są wykorzystywane do identyfikacji nieznanych substancji biorących udział w danym procesie chemicznym. Jednak metoda jest skuteczna jedy­nie w przypadku czystych substancji, ponieważ obecność domieszek obniża temperaturę zama­rzania i podnosi temperaturę wrzenia...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zamienia się gaz w płyn?

  Para z powrotem zamieni się w ciecz, jeżeli straci odpowiednią ilość ciepła. Zjawisko to można często zaobserwować podczas gotowania wody w czajniku. Zimne powierzchnie w pokoju mogą pokryć się wilgotną warstwą, ponieważ wytwo­rzona para po wejściu z nimi w kontakt oddaje ciepło. W wyniku tego...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana stanu skupienia z płynnego na stały

  Podobnie substancja może zmienić stan skupienia z płynnego na stały, jeżeli odebrana zostanie jej odpowiednia ilość ciepła. Można to osiągnąć przez otoczenie płynu substancją chłodniejszą. Utrata ciepła powoduje, że cząsteczki cieczy tra­cą prędkość. W końcu nie mogą już przemiesz­czać...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia materii

  W celu zrozumienia zjawisk zamarzania i wrze­nia należy najpierw uświadomić sobie czym są stany skupienia materii. Wyróżniamy trzy podsta­wowe stany materii - stały, ciekły i lotny (gazo­wy). W ustalonej temperaturze ciało stałe charak­teryzuje się określonym kształtem i rozmiarem. Płyn zmienia...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zamienia się płyn w gaz?

  Nie wszystkie cząsteczki substancji ciekłej poru­szają się z tą samą prędkością. Niektóre z nich są szybsze od innych i potrafią przebić się przez powierzchnię cieczy, przedostając się w formie pary lub gazu do powietrza. Jeżeli, na przykład, zostawić odkrytą szklankę z wodą na kilka dni w...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masa atomu

  Proton i neutron charakteryzują się niemal iden­tyczną masą, a każdy z nich jest 1800 razy cięż­szy od elektronu. Dlatego określając masę atomu wystarczy odwołać się do jego liczby masowej. Jako że jest ona sumą liczby protonów i neutro­nów, jej wartość zawsze będzie liczbą...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamarzanie i wrzenie

  Zamarzanie jest procesem przechodzenia substancji ze stanu ciekłego w stan stały. Wrzenie to zamiana cieczy w gaz łub parę. Obydwa te terminy odnoszą się do wszystkich substancji, nie tylko do wody. Ciekłe żelazo krzepnie (zestala się) w tem­peraturze ok. 1535°C, dlatego można po­wiedzieć, że w...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązania chemiczne

  Atomy danej cząsteczki mogą być ze sobą powią­zane na różne sposoby, wszystkie opierające się na wymianie bądź dzieleniu się wspólnymi elek­tronami. Dwoma prostymi przykładami wiązań chemicznych są wiązania kowalencyjne i jonowe. Z wiązaniem kowalencyjnym mamy do czy­nienia wtedy, gdy atomy...

  Ocena /

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt

Do góry