awatar

Profil użytkownika cezary

Data rejestracji12 kwietnia 2011 Ostatnio online13 kwietnia 2011, 2:20

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji

  Przy zastosowaniu fotografii jako uzupełnienia standar­dowych metod socjologii przyjmujemy założenie leżące u podstaw każdej z nich, mianowicie realistyczny pogląd 0 obiektywnym istnieniu zjawisk i zdarzeń społecznych i ich mniej lub bardziej wiernym odzwierciedleniu w po­znaniu socjologicznym. Fotografia...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje fotografii w badaniach socjologicznych

  Przedstawione w tym rozdziale zastosowania fotografii - czy to wykonywanych przez socjologa, czy zastanych materiałów fotograficznych - jako uzupełnienia standardowych metod badawczych socjologii pozwalają na uogólnienie funkcji, jakie fotografia pełni wobec socjologii. Skrótowo określa je Edward Hall (1986:...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /12 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Wywiad z interpretacją fotografii

  Pierwszą z metod tego typu jest wywiad z interpretacją fotografii (ob. Koseła 1989) , zwany też wywiadem fotograficznym (photo-interview, zob. Collier, Col­lier 1986: 100) , wywiadem prowokowanym lub metodą stymulacji fotograficznej (photo-elicitation, zob. Harper 1989 : 38) . Istotą metody jest okazywanie...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Metoda dokumentów osobistych

  Kolejne podejście socjologiczne, którego uzupełnienie i wzbogacenie może przy­nieść fotografia, to metoda dokumentów osobistych. Wprowadzona została pier­wotnie, podobnie jak analiza treści, w odniesieniu do tekstów pisanych: listów, pa­miętników, rejestrów oficjalnych i tym podobnych świadectw, w których...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Analiza treści

  Druga metoda, której swoiste rozwinięcie czy uzupełnienie przynosi fotografia, to analiza treści (zob. Rose 2001 : 54-68) . Normalnie mamy na myśli ilościową, opra­cowaną statystycznie analizę tekstu pisanego (gazetowego, literackiego), z punktu widzenia występowania lub niewystępowania pewnych słów...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Obserwacja

  Jest zupełnie oczywiste, że gdy mówimy o fotografii w sensie wykonywania zdjęć, to jest to uzupełnienie czy wzbogacenie przede wszystkim metody obserwacji. Typy obserwacji z użyciem aparatu fotograficznego mogą się różnić ze względu na cztery kryteria. Po pierwsze, ze względu na lokalizację obserwatora...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /26 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej

  Każdy, kto fotografuje czy ogląda fotografie, czyni to z użyciem pewnych przyjętych mniej lub bardziej świado­mie założeń, na przykład na temat tego, co jest warte sfo­tografowania i jak to ująć albo co jest warte zobaczenia -interesujące, uderzające, piękne - na obrazie fotograficz­nym. Można...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /6 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W stronę fotografii socjologicznej

  Już w XI X wieku z rejestracji fotograficznej korzysta antropologia fizyczna i antro­pometria. Dla potwierdzenia jej tez powstają systematyczne zdjęcia ras, typów et­nicznych, typów fizycznych. Z kolei narzędziem fotograficznym zaczynają posługiwać się antropologia społeczna, etnologia i etnografia...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia zorientowana społecznie

  Socjologia i fotografia narodziły się niemal równocześnie. W 183 9 roku Augustę Comte pisze ostatnie fragmenty Kursu filozofii pozytywnej, gdzie po raz pierwszy wprowadza termin „socjologia" dla oznaczenia nowej dyscypliny nauki. W tym sa­mym roku zostają wynalezione dwa procesy fotograficzne: we Francji Louis...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 583

  praca w formacie txt
 • Ocena 3.0

  Socjologia w fotografii i fotografia w socjologii

  Dzisiejsza socjologia wizualna powstała jako rezultat zbli­żenia fotografii i refleksji społecznej. Dokonywało się to w okresie półtora wieku, zarówno od strony fotografii, któ­ra z czasem uzyskiwała coraz wyraźniejszą treść społeczną i implikacje społeczne, a najbardziej w tym jej nurcie, który...

  Ocena /3.0

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt

Do góry