awatar

Profil użytkownika cezary

Data rejestracji12 kwietnia 2011 Ostatnio online13 kwietnia 2011, 2:20

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Przedstawienia wizualne

  Wielu autorów dostrzega swoisty „zwrot obrazowy" w społeczeństwie nowoczes­nym, a zwłaszcza późnonowoczesnym: „Nasza kultura jest w rosnącym stopniu kulturą wizualną. W ciągu ostatnich dwóch wieków kultura zachodnia została zdominowana przez media wizualne w miejsce przekazów ustnych czy teksto­wych. (...)...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /18 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizualność świata i wyobraźnia wizualna

  Świat współczesny jest wyjątkowo nasycony treściami wi­zualnymi. Podkreśla to wielu autorów z kręgu badań kultu­ry wizualnej. Malcolm Barnard (2001: 4) stwierdza: „To, co wizualne, stało się ważnym doświadczeniem w życiu ludzi. Jesteśmy coraz bardziej poddawani wpływowi materiałów wizualnych i od...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dramaturgiczna

  Trzecia koncepcja o ogromnym znaczeniu dla socjologii wizualnej to tzw. teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana (1922-1982) , uczonego amerykańskiego, pro­fesora Uniwersytetu w Berkeley, a pod koniec życia Uniwersytetu w Pensylwanii. Wśród najwybitniejszych socjologów XX wieku Goffman zyskał pozycję...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /25 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnometodologia

  Drugi kierunek, w którym socjologia wizualna może poszukiwać teoretycznych in­spiracji, to etnometodologia. Jak twierdzi Zygmunt Bauman (1978 : 188) , to właśnie Schtitz „dostarczył teoretycznych przesłanek dla etnometodologii postulowanej jako program badań empirycznych". Obok tego jako źródła...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /18 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia społeczna

  Alfred Schiitz (1899-1959) , Austriak z pochodzenia, który prawie całe życie za­wodowe spędził w Stanach Zjednoczonych, jest uważany za czołowego przedsta­wiciela socjologii fenomenologicznej . Jego prace są próbą syntezy filozoficznych koncepcji Edmunda Husserla z teorią socjologiczną Maxa Webera. Od...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /19 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia a teoria socjologiczna

  Socjolog, który wkracza na teren socjologii wizualnej, czy to jako fotograf, czy jako interpretator fotografii, przynosi pewien bagaż własnych przekonań teore­tycznych: przyjętych założeń ontologicznych na temat tego, czym jest społeczeń­stwo, i akceptowanych założeń epistemologicznych na temat...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /15 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja dyskursywna

  W dotychczasowych rozważaniach patrzyliśmy na obraz fotograficzny jako prze­kaźnik znaków z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, z perspektywy jego auto­ra dążąc do wykrycia znaczenia subiektywnego, jakie nadał zdjęciu. Do tego celu prowadziła interpretacja hermeneutyczna. Po drugie, skupiliśmy uwagę na...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja strukturalistyczna

  Formalna, semiologiczna analiza zdjęcia za pomocą wskazanego zestawoi kategorii to tylko wstęp do analizy merytorycznej, strukturalistycznej. Analiza taka zakłada, że obserwowalne (i uchwycone na zdjęciu) sytuacje, zjawiska, zdarzenia społeczne nie są przypadkowe i chaotyczne, lecz stanowią emanację...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja semiologiczna

  Gdy przedmiotem interpretacji czynimy obraz, w oderwaniu od autora, jako pewien fakt wizualny, centralne znaczenie uzyskuje nie interpretacja hermeneutyczna, lecz semiologiczna i strukturalistyczna. O ile interpretacja hermeneutyczna odwołuje się do psychiki indywidualnej autorów zdjęcia lub przedstawionych na...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /17 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza hermeneutyczna

  Nie jest obojętne, kto zrobił zdjęcie. „To fotograf robi zdjęcie, a nie sama kamera" - zauważają Sturken i Cartwright (2001 : 16) . Rozwija tę myśl Susan Sontag (1978 : 88) : „Ludzie szybko odkryli, że nikt nie robi takiego samego zdjęcia tej samej rze­czy i domniemanie, że kamera dostarcza bezosobowego...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /14 833

  praca w formacie txt

Do góry