awatar

Profil użytkownika Celestyn

Data rejestracji24 października 2011 Ostatnio online25 października 2011, 3:15

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego

  Księstwo Warszawskie posiadało własny rząd, własną armię i własny korpus urzędniczy. Nowością wg stosunku do dotychczasowej praktyki było to, że urzędy były płatne, zaś urzędnicy musieli się wykazywać fachowym wykształceniem administracyjnym. W ten sposób powstał na terenie Księstwa...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzymu - prowincje

  W toku podboju Italii opracował Rzym zasady organizacyjne podbitych obszarów. Nie przypominały one w niczym metod stosowanych przez jakiekolwiek państwo starożytne. W związku z rozdrobnieniem plemiennym Rzym miał w Italii ułatwione zadanie.

  Terytoria zamorskie był zorganizowane na wzór hellenistyczny...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /10 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RZĄDU WOBEC BEZROBOTNYCH

  Restrukturyzacja gospodarki spowodowała zasadnicze zmiany na rynku pracy. Wiele dużych firm państwowych przestało istnieć, część dokonała reorganizacji, powstało wiele mniejszych i większych prywatnych zakładów pracy, na polski rynek weszło wiele firm reprezentujących kapitał zagraniczny. W wyniku...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /10 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego

  I. Ministrem przez cały okres Królestwa Polskiego był Tadeusz Mostowski . Promował on rozwój przemysłu : tkackiego ( Warszawa , Łódź ) , sukienniczego ( Zgierz ) , wydobywczego ; powstała Szkoła Górnicza w Kielcach . W kwestii włościańskiej : rząd popierał oczynszowanie włościan w dobrach narodowych...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

  Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy małżeństwa nie zawierano z miłości, lecz z rozsądku, toteż niewarygodną rolę tudzież odegrała polska dyplomacja. Efektem tych...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /4 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku

  W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie przy jednoczesnej uległości państw zachodnich . Adolf Hitler zostając kanclerzem Niemiec 30 I 1933 roku bardzo szybko zabrał się do pracy na no-wym stanowisku urzędniczym - zaczął wprowadzać swój nowy porządek . Na początku...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /11 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka - lata 30

  Od 1926 r. polską polityką zagraniczną kierował Józef Piłsudski (za pośred-nictwem oddanych sobie ministrów). Uważał, że jak długo między Niemcami a ZSRR będą trwały nieporozumienia, tak długo ze strony tych państw nie grozi Polsce niebezpieczeństwo; należy zachować równy dystans w stosunkach z...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /3 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka - lata 20

  Polityka zagraniczna Polski lat 1918-1922 była związana głównie z walką 0 ostateczny kształt granic państwa. Mimo zawarcia traktatu ryskiego z Rosją ra-dziecką stosunki z tym państwem były napięte. Bolszewicy dążyli do oderwania od Polski wschodnich ziem Rzeczypospolitej, siejąc wrogą wobec niej...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /3 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polacy w walkach o Zachodnią Europę

  "Strzelcy! Przypada Wam w udziale ten ogromny zaszczyt, że wy pierwsi ruszacie na pole walki i macie ponieść w obce strony honor polskiej armii (...) Strzelcy! Na Was zwrócone są dziś oczy wszystkich towarzyszy broni, wszystkich towarzyszy tułactwa. Jutro zwróci się do was umęczony Kraj, by w Waszych...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /26 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku

  Druga połowa XIX wieku była dla narodu polskiego okresem dalszego pozostawania pod rozbiorami i pozbawienia własnej państwowości. Powodowało to rozbicie narodu jako całości, a więc niemożność kumulacji wysiłków na rzecz narodowego rozwoju nauki, kultury i techniki. Jeszcze większą przeszkodą były...

  Ocena /

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /7 503

  praca w formacie txt

Do góry