awatar

Profil użytkownika Bryza

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

22 prac, w tym:

 • 22tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /22 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest teoria atomistyczna Daltona?

  John Dalton urodził się w 1766 roku w Eaglesfield w północnej Anglii. Uczył się w miejscowej szko­le prowadzonej przez kwakrów. W wieku zaledwie 12 lat został w tej szkole nauczycielem, jednak w 1781 roku przeniósł się do pobliskiego miasta Kendal, gdzie przez 12 lat uczył matematyki i nauk...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria atomistyczna - z czego zbudowany jest świat?

  Pytanie to zjadali sobie greccy filozofowie około 2500 lat temu. Każdą grudkę materii - metal, kryształek kwarcu, kroplę wody -można podzielić na drobniejsze części, jednak zachowują one swoje właściwości. Żyjący w V wieku przed naszą erą grecki fi­lozof Leukippos prawdopodobnie pierwszy...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /3 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są 3 zasady dynamiki Newtona?

  Prawa dynamiki Newtona dały fizyce podstawę dalszego szybkiego rozwoju. Aż do początków XX wieku prawa te nie zostały zakwestionowane, a i dziś są uznawane za prawdziwe w odpowiedniej skali zjawisk. W grudniu 1684 roku Wren mógł ogłosić Towarzystwu, że Newton napisał traktat De Motu Corporum (O...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /5 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Newton i jego odkrycia

  Izaak Newton urodził się 25 grudnia 1642 roku na farmie niedaleko Grantham w Anglii. Jego ojciec zmarł dwa miesiące wcześniej. Matka Newtona ponownie wyszła za mąż w 1645 roku i przepro­wadziła się do domu nowego męża, pozostawiając małego Izaaka pod opieką babki. W szkole z po­czątku uczył...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /6 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie były obserwacje ruchu prowadzone przez Galileusza?

  Galileusz (1564-1642) był pierwszym uczonym, który podjął systematyczne obserwacje ruchu, chociaż zjawisko to badali już jakieś sto lat wcześniej ówcześni eksperci wojskowi w dziedzinie balisty­ki i artylerii. Galileusz udowodnił, że założywszy, iż przy spadku swobodnym przyspieszenie ciała jest...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są orbity eliptyczne?

  Przebywającemu w Pradze Keplerowi pomogły bardzo skrupulatne obserwacje Brahego. Szczegól­nie trudne do wyjaśnienia na gruncie teorii Ko­pernika były pewne nieregularności w ruchu Marsa. W 1609 roku Kepler ogłosił swoją iście rewolu­cyjną teorię, według której planety krążyły wokół Słońca...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie były prawa Arystotelesa?

  Punkt widzenia starożytnych na zagadnienia ruchu został przedstawiony przez Arystote­lesa (394-322 p.n.e.) w Fizyce. Arystoteles podzielił obserwowane ruchy na naturalne i sztucz­ne. Ruchy naturalne - na przykład ruch obrotowy ciał niebieskich lub spadek swobodny ciał - odby­wają się bez ingerencji...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galileusz i jego odkrycia

  W tym samym czasie w Padwie Galileusz (Galileo Galilei) badał ruch ciał pod wpływem siły grawi­tacji. Urodzony 15 lutego 1564 roku w Pizie wstą­pił na tamtejszy uniwersytet, by studiować medy­cynę. Do tego czasu jego wiedza matematyczna była znikoma. Galileuszowi dane było jednak wy­słuchać wykładu...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /6 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to był Jan Kepler?

  Kepler urodził się 27 grudnia 1571 roku w miejscowości Weil w Wirtembergii. W 1589 roku wstąpił na uniwersytet w Tubingen. Tam usłyszał o teorii Kopernika. W 1594 roku objął stanowisko profesora matematyki w Grazu. W 1596 roku napisał swą pierwszą pracę astronomiczną. Jednocześ­nie, w wyniku...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to był Tycho Brahe?

  Kopernik, tak jak poprzednicy i jemu współcześni, dokonywał swych obserwacji astronomicznych nie­uzbrojonym okiem. Nie istniały wówczas lunety, ani teleskopy. Dokładniejszych pomiarów dokonał 40 lat po Koperniku Tycho Brahe, jednak i on nie korzystał z urządzeń optycznych. Brahe urodził się 14...

  Ocena /

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt

Do góry