awatar

Profil użytkownika BorysS

Data rejestracji6 maja 2013 Ostatnio online8 maja 2013, 18:02

Statystyki

161 prac, w tym:

 • 161tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /161 prac/

 • Ocena brak

  Locmariaquer

  Kompleks megalityczny w okolicy Carnac, w Bretanii (Morbihan, Francja). Złożony z wielkich dolmenów (tzw. Table des Marchands, Er--Vingle) i wielkiego menhiru zwanego Men-er-Hroeg (Kamień Czarownicy), o dł. 20 m i wadze 350 ton. Konstrukcje te zbudowane zostały na przełomie V i IV tysiąclecia B.C...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulna

  Stanowisko jaskiniowe środkowego i górnego paleolitu, położone w Krasie Morawskim k. Blanska (Czechy). Najbardziej znane są warstwy środkowego paleolitu datowane na okres ostatniego interglacjału (warstwa 11) z elementami taubachenu oraz na okres wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia (7) 7. elementami...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kul - Oba

  Wielki wzniesiony z kamieni kurhan scytyjski (średnica 53 m) znajdujący się 6 km na zachód od Kerczu (grec. Pantikapaion) na Krymie, datowany na drugą połowę IV w. p.n.e. (340-320). Badany jeszcze w 1830 r., w trakcie badań częściowo obrabowany. Pod centralną częścią nasypu znajdowała się...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /5 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Gravette

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolityczne w miejscowości Bayac w dep. Dordogne (Francja), eponimiczne dla kultury graweckiej. Mało precyzyjne (z dawnych wykopalisk) dane stratygraficzne pozwalają na wyróżnienie wczesnej fazy kultury graweckiej z tzw. fłechettes (wiórki ze zwrotnymi retuszami marginalnymi)...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Paloma

  Otwarte stanowisko preceramiczne na wybrzeżu Peru k. Limy, datowane na okres ok. 7 000-5 000 lat temu. Jedna z najwcześniejszych stałych osad w Ameryce Pd. opartych na zbieractwie morskim i rybołówstwie. Odkryto ślady ponad 50 szałasów i ok. 20 pochówków. Pod koniec zasiedlenia pojawia się uprawa...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Quina

  Stanowisko jaskiniowe środkowego i górnego paleolitu w dep. Charente (Francja). Stratygrafia znana z dawnych mało precyzyjnych badań obejmowała poziomy związane z kulturą mustierską typu La Quina, następnie kulturą mustierską z narzędziami zębatymi oraz kulturą oryniacką. W warstwach...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lascaux

  Jedna z najbardziej znanych jaskiń z magdaleńskimi malowidłami naskalnymi, położona w Montignac (dep. Dordogne, Francja). Złożona z korytarza prowadzącego do tzw. rotundy, w której znajduje się pierwszy zespół malowideł (byki o dł. 4-5 m oraz zwierzęta fantastyczne tzw. licornes).

  Korytarz ten...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laugerie Haute

  Rozległy nawis skalny nad brzegiem Wezery w okolicy Les Eyzies (dep. Dordogne, Francja). Jedno z najważniejszych stanowisk dla podziału stratygraficznego górnego paleolitu zach. Europy.

  Najstarsze warstwy należą do kultury graweckiej (perigordyjskiej), następne do późnooryniackiej (tzw. Aurigniacien V...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lauricocha

  Stanowisko jaskiniowe w Kordylierze Raura w Peru (ok. 4 100 m n.p.m.). Dostarczyło ważnych informacji o rozwoju społeczeństw preceramicz-nych strefy andyjskiej w okresie 9 000-4 000 lat temu, głównie związanych z łowiectwem wielbłądowatych i jeleniowatych, produkujących różne typy ostrzy...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Le Moustier

  Stanowisko eponimiczne kompleksu mustierskiego położone w dep. Dordogne (Francja). W obrębie osadów jaskiniowych, datowanych na okres wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia, odkryto serię poziomów kulturowych. Dolne warstwy zawierały znaleziska tzw. grupy A kultury mustierskiej z tradycją aszelską...

  Ocena /

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry