awatar

Profil użytkownika bobek

Data rejestracji2 marca 2011 Ostatnio online2 marca 2011, 0:45

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

  Niemcy, mimo postanowień traktatu wersalskiego zabraniającego im po­siadania i budowania okrętów podwodnych, już w 1922 r. przystą­pili do tworzenia zalążków broni podwodnej: np. w Holandii powstało biuro projektowe Ingenieurs-Kanto-or voor Scheepsbouw.

  W paździer­niku 1933 r. utworzono ośrodek szkolenia...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /8 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  U-48 okręt podwodny

  Niemiecki okręt podwodny Typ VIIBdowodzony m.in. przez kpt. Herber­ta Schulzego i później przez kptHansa-Rudolfa Rósinga, zatopił naj­większą ze wszystkich U-bootówliczbę jednostek: 51 statków o łącz­nym tonażu 310 407 BRT. 22 czerw­ca 1941 r. został wycofany ze służ­by liniowej i przeznaczony do...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPHOON, Hawker - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie zamówięnia Ministerstwa Lotnictwa z 1937 r. Główny konstruktor zakładów Haw­ker Aircraft Co. Ltd. zaprojektował 4 prototypy: dwa oznaczone Rs (znane jako Tornado) z silnikami Vulture i dwa Ns (Typhoon) z silni­kami Sabre. Pierwsze próby 6 paź­dziernika...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWINING NATHAN (1897-1982) - generał

  Amerykański oficer lotnictwa, do­wódca 13 armii lotniczej od 1943 r., w lipcu tego roku lotnictwa taktycz­nego Sprzymierzonych wyznaczone­go do uderzenia na Wyspy Salomona, od stycznia 1944 r. 15 armii lotniczej we Włoszech. Zaplanował nalot na Ploeszti. W sierpniu 1945 r. zastąpił gen. Curtisa *LeMaya na...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUPOLEW TU-2 - samolot

  Radziecki średni bombowiec skon­struowany przez Andrieja Tupolewaw więzieniu (aresztowany w 1936 r.pod zarzutem szpiegostwa przemysłowego), został oblatany (trzeci prototyp) 15 grudnia 1941 r. Powie­ki zmianach ostateczną wersję na­zwaną Tu-2S (ANT-60) wprowadzo­no do produkcji seryjnej w połowie 1943 r...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUPOLEW SB-2 - samolot

  Średni bombowiec radziecki, skon­struowany jednoczenie z SB-1 w 1936 r., przeszedł chrzest bojowy w czasie wojny domowej w Hiszpa­nii; z 210 dostarczonych tam samo­lotów większość została zniszczona. W czasie wojny *radziecko-fińskiej był pierwszym samolotem zestrze­lonym przez lotnictwo fińskie. Siły...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TULON - port

  Port i baza morska w południowej Francji, po zakończeniu wojny niemiecko-franeuskiej główna baza francuskiej marynarki wojennej w nie okupowanej części kraju podległej rządowi *Vichy. 14 listo­pada 1942 r. Niemcy, obawiając się inwazji wojsk alianckich na połu­dniową Francję, wkroczyli do stre­fy nie...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TT - pistolet

  Radziecki pistolet, skonstruowany przez Fiodora Tokariewa w 1930 r. ; osiągnął najlepsze wyniki w bada­niach konkursowych, w których te­stowano pistolety S.Korowina, S. Priłuckiego, Walther, Parabel­lum i Browning. Po wprowadzeniu zmian szkieletu, mechanizmu spu­stowego i lufy, w których wyniku uproszczono...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUMAN HARRY (1884-1972) - polityk

  Działacz polityczny, od 1935 do1945 r. był senatorem stanu Mis­souri. W 1940 r. zorganizował ko­misję, która energicznie zajęła sięwalką z marnotrawstwem w amery­kańskim przemyśle zbrojeniowcymi do 1944 r. doprowadziła do zaoszczędzenia ok. 15 mld dolarówW 1944 r. wybrany wiceprezydentem. 12 kwietnia...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIDENT - kryptonim

  Kryptonim konferencji prezydentaStanów Zjednoczonych FranklinaD. RooseveIta i premiera WielkiejBrytanii Winstona Churchilla w Wa­szyngtonie w dniach 11-25 maja 1943r. (tzw. druga konferencja waszyng­tońska). Dyskutowano nad problema­mi przyszłej strategii, a najważniejszadecyzja dotyczyła odłożenia inwazjina...

  Ocena /

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt

Do góry