awatar

Profil użytkownika bob

Data rejestracji11 kwietnia 2011 Ostatnio online12 kwietnia 2011, 1:51

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Aksjologiczne, społeczne i formalnoprawne uwarunkowania dysfunkcji

  Aksjologiczne

  • wartości nie maja odzwierciedlenia w prawie pozytywnym

  • rozbieżności między wewnątrz systemu prawnego w zakresie chronionych wartości

  • brak spójnego systemu aksjologicznego w zakresie danej regulacji( sprzeczność aksjologiczna)

  Społeczne

  • jakiś stopień dezaprobaty dla konkretnych...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /3 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe nieporozumienia i uproszczenia wynikające z niewłaściwego rozumienia „funkcji prawa"

  1) Funkcje zastępuje się wiarą w omnipotencję, prawo rozumiemy globalnie, zglobalizowane przekonanie o funkcjonalności prawa, przekonanie, że każda regulacja doprowadzi do jakiś skutków(„jak uregulujemy nie będzie problemu”).

  2) Funkcje mylą z celem – socjologowie przez funkcję rozumieją realne...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cechy szczególne dysfunkcjonalności

  Przejawy dysfunkcjonalności kultury prawnejprzejawiają się w rozlicznych rozbieżnościach (asymetrii) między prawem pozytywnym a prawem intuicyjnym. Jeśli prawo pozytywne nie pełni funkcji, do których w odczuciu społecznym jest| powołane (tzn., jeśli pozostaje niezgodne ze społecznym poczuciem...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ podłoża histerycznego na funkcjonowanie instytucji prawnych (przykład Włoch")

  O tym jaki stan charakteryzuje dane społeczeństwo, decyduje historia.

  * Tak, więc konsekwencje historycznych perturbacji mogą być nie zwykle długo odczuwalne. Instytucje -  układy społeczne, które warunkują ich działanie ewoluowały czasie, ale nie możemy być pewni, czy osiągnęły unikatowy i dobrze...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaufanie społeczne jako warunek funkcjonowania prawa

  David Hume, osiemnastowieczny filozof szkocki, przytoczył prostą przypowieść, która dobrze oddaje zasadniczy problem, który utrudnia racjonalne myślenie prospołeczne: „Twoje zboże jest dojrzałe już dzisiaj; moje dojrzeje dopiero jutro. Jest korzystne dla nas obu, iżbym ja pracował dzisiaj z tobą i...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola prawa w kreowaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego

  Akcje społecznego kapitału, takie jak zaufanie, normy i sieci stowarzyszeń zwykle są samowzmacniające i kumulują się. Dodatnie sprzężenia zwrotne prowadzą do równowagi społecznej, dla której typowy jest wysoki poziom współpracy, zaufania, odwzajemniania, obywatelskiego zaangażowania i wspólnego...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

  Wpływy nieprawomocne ani system polityczny jako całość, ani administracja publiczna nie uznają pewnych grup nacisku za prawomocną reprezentację określonych interesów. Rzadko dotyczy to wszystkich grup interesu,

  * Czasem jest to konsekwencją, specyficznych cech systemu politycznego, takich np., które...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

  Llegalne oznacza to, że w części systemów politycznych działalność rozmaitych grup interesu nie tylko jest uznawana za oczywisty składnik życia politycznego, lecz - co więcej - legalną i oficjalnie akceptowaną formę uczestnictwa w procesach kształtowania ważnych decyzji publicznych. Tak właśnie jest...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody walki z korupcją w instytucjach stosujących prawo

  *Osoby odpowiedzialne za przebieg śledztwa i wniesienie oskarżenia muszą narzucić swym podwładnym wysokie standardy postępowania;

  *Urzędnicy sądowi powinni być odpowiedzialni za swe postępowanie (lub zachowanie niezgodne z  etyką) przed sędziami i na wypadek, powinni podlegać sanacjom ze strony...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne gwarancje efektywnego wymiaru sprawiedliwości

  1. Obsadzanie stanowisk w sądownictwie

  * Prawo do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem jest powszechnie uznawane za fundamentalne prawo człowieka.

  *  Rozprawa musi odbyć się przed niezależnym bezstronnym i odpowiednio wykwalifikowanym urzędnikiem sądowym.

  * Ludzi trafiających do pracy w...

  Ocena /

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt

Do góry