awatar

Profil użytkownika Bernard

Data rejestracji20 września 2011 Ostatnio online21 września 2011, 4:53

Statystyki

62 prac, w tym:

 • 62tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /62 prac/

 • Ocena brak

  Kwaśne deszcze

  Dwutlenek siarki powstaje podczas spalania paliw kopalnych

  Wszystkie paliwa kopalne, a przede wszystkim węgiel brunatny, zawierają pewną ilość siarki. Podczas ich spalania tworzy się dwutlenek siarki, który jest bezbarwnym gazem o ostrym, gryzącym zapachu. Powstaje on także przy wytopie metali z rud...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy, zasady i sole

  Kwasy

  Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich:

  HCl – kwas solny (chlorowodorowy)

  H2S – kwas siarkowodorowy

  HNO3 – kwas azotowy

  H2CO3 – kwas węglowy

  H2SiO3 – kwas krzemowy

  H2SO4 – kwas siarkowy

  H3PO4 – kwas fosforowy

  CH3CO2H –...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /6 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy

  Kwas Solny ( chlorowodór ) :

  H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa.

  Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma właściwości żrące. Zabarwia papierek wskaźnikowy na różowo, a fenoloftaleinę służy tylko do wykrywania zasad. Zastosowanie :...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas cytrynowy

  HOC(CH2COOH)2COOH Bezbarwne, przeźroczyste kryształy lub krystaliczny proszek, temp. topnienia 153oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze. Występuje w roślinach (w sporych ilościach w cytrynie - stąd nazwa zwyczajowa), organizmach ludzkich i zwierzęcych (potrzebny organizmowi w cyklu...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas salicylowy

  Salicylany, sole lub estry kwasu salicylowego. Bezbarwne, krystaliczne proszki. Znajdują zastosowanie w farmacji jako leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (aspiryna i jej pochodne, różnego rodzaju płyny i maści), przeciwbólowe (np. tabletki od bólu głowy, Antineuralgiae, Calcipiryna, Analgan), antyseptyki...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

  KWASY KARBOKSYLOWE

  Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej). W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /7 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korozja metali - Referat

  Przez korozję rozumie się proces działania środowiska na tworzywo, a więc każdego środowiska na każde tworzywo. Ta uniwersalność zjawiska powoduje, że korozja stanowi poważny, ogólnopaństwowy problem gospodarczy. Korozji ulegają z różną szybkością i w różnej postaci wszelkie tworzywa oraz...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /21 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIE

  Korozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopów, choć stosuje się je również do tworzyw niemetalowych, jak betony, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /5 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koloid

  Jeżeli średnica cząsteczek substancji rozpuszczonej lub rozproszonej jest rzędu 10-7 – 10 –5 cm, to układ taki nazywamy układem koloidowym, a cząstki substancji rozpuszczonej lub rozproszonej nazywamy cząstkami koloidowymi.

  W każdym układzie koloidowym rozróżniamy ośrodek rozpraszający oraz...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /13 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalizatory

  Katalizator:

  Substancja, której obecność w układzie reagentów wywołuje zmianę szybkości reakcji chemicznej. Bierze udział w zachodzących reakcjach, jednakże tak, że pozostaje po ich zajściu w niezmienionej ilości i postaci chemicznej, w związku z czym nie pojawia się w sumarycznych równaniach...

  Ocena /

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /2 269

  praca w formacie txt

Do góry