awatar

Profil użytkownika Bastek125

Data rejestracji4 maja 2011 Ostatnio online6 maja 2011, 3:37

Statystyki

36 prac, w tym:

 • 36tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /36 prac/

 • Ocena brak

  Historia dramatu i teatru greckiego

  Teatr a z nim dramat rozwnął się w Atenach w VI w. p.n.e. Wyrósł on z pieśni lirycznych ku czci Dionizosa, boga wina, urodzaju i odradzającej się przyrody. Z biegiem lat pieśni te nabierały charakteru liryczno - epicznego, a wiersze przekształciły się w utwory sceniczne, które z czasem usamodzielniły...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mity greckie jako źródło informacji o życiu, obyczajowości i wierzeniach starożytnych Greków

  W greckiej spuściźnie literackiej jedno z poszczególnych miejsc zajmują mity. Mit jest to sfabularyzowana opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Pełni funkcje poznawcze - umożliwiające interpretację zjawisk przyrody, światopoglądu - jako podstawa wierzeń religijnych, i sakralne - poprzez...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia jako arcydzieło literatury światowej

  Nazwa Biblia pochodzi od greckiego słowa „biblios”- łodyga papirusu. Nim Biblia przybrała postać Świętej Księgi, istniała w tradycji ustnej. Z chwilą wynalezienia pisma zaczęto ją spisywać. Powstanie najstarszej części, a mianowicie Starego Testamentu, trwało wieki i przypada na XIII wiek przed...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI Z.NAŁKOWSKIEJ - "GRANICA" W KONTEKŚCIE TREŚCI UTWORU

  Tytuł powieści Z. Nałkowskiej jest wieloznaczny, można wręcz mówić o symbolicznym znaczeniu słowa " granica". Wiąże się to z faktem poruszenia przez pisarkę szeregu ważnych problemów natury obyczajowej, moralnej ora etycznej. Do najbardziej popularnych interpretacji tytułu należą; następujące...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI B.LEŚMIANA

  debiut „Sad rozstajny” w 1912r.

  rozpuszczenie wyobraźni

  fantastyka

  granica dwóch światów

  wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny

  opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości

  posługuje się symbolem

  w...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI „LUDZIE BEZDOMNI”

  1. Dosłowne znaczenie tytułu:

  a) bezdomność ludzi świata nędzy (żyją w norach i budach, a nie domach)

  b) bezdomność wydziedziczonej Joasi, która nie ma własnego kąta i żyje u obcych

  c) bezdomność Wiktora, który tuła się z rodziną po świecie - w tym znaczeniu tytuł jest oskarżeniem porządku...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM W LITERATURZE MŁODOPOLSKIEJ - "Moralność Pani Dulskiej"

  Zapolska traktowała ideowy sens literatury naturalistycznej jako formę protestu przeciw obłudzie, przeciw mieszczaństwu. Naturalizm przynosił zmiany w technice dramatopisarskiej.

  W przypadku komedii doprowadził do powstania gatunku pośredniego, w którym pisarze świadomie kojarzą efekty tragiczne i...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM W LITERATURZE MŁODOPOLSKIEJ - "Chłopi"

  Naturalizm - naturalistyczna koncepcja człowieka, ukazanie pierwotnych instynktów, namiętność, erotyzm, walka o byt, o ziemię. Brutalność zachowań chłopów, gwałtowność, bójka Szymka z Dominikową. Wbrew etyce chrześcijańskiej podnosi rękę na matkę. Bójka Antka z Maciejem Boryną.

  Pierwotnym...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM W LITERATURZE MŁODOPOLSKIEJ - "Ludzie bezdomni"

  Zastosowana różnorodna poetyka realistyczna, charakterystyczna dla powieści pozytywizmu, Wyraża się ona w szerokiej prezentacji grup społecznych: ziemiaństwo, biedota miejska Warszawy, chłopi w Cisach, grupy zawodowe, pokazuje np. lekarzy, grupy narodowościowe - Polaków, Żydów. Stara się ukazać cechy...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA W ŚWIETLE „MORALNOŚC PANI DULSKIEJ”

  Aniela Dulska

  W pierwszym wrażeniu uważana jest za brudną, niesympatyczną kobietę. Wciąż krzyczy lub mówi podniesionym głosem. Obraz antysympatyczny. W jednej chwili może zrobić wiele czynności. Dla gości przebiera się. Żądna władzy nad swoją rodziną. Skąpa, nic ją nie obchodzi. Zawsze ma być...

  Ocena /

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt

Do góry