awatar

Profil użytkownika Baltazar

Data rejestracji30 grudnia 2011 Ostatnio online30 grudnia 2011, 5:08

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje rodzin

  Rodzaje rodzin:

  1)Podział ze względu na liczebność grup małżeńskich:

  - poligamiczne – 1 mężczyzna + wiele kobiet

  - poliandryczne – 1 kobieta + wiele mężczyzn

  - monogamiczne – 1 mężczyzna + 1 kobieta

  2) Podział ze względu na hierarchię prestiżu i władzy w rodzinie:

  - patriarchalne – to taka...

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rodzina

  Rodzina – jest grupą złożoną z osób połączonych ze sobą więziami małżeństwa, rodzicielstwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji.

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się klasa od warstwy społecznej

  WARSTWA SPOŁECZNA:

  1)w socjologii marksistowskiej część klasy społecznej lub element struktury społecznej nie mieszczący się w schemacie podziału klasowego;

  2)realnie istniejąca kategoria społeczna wyodrębniona ze względu na cechy jej członków (zbliżony dochód, wykształcenie, prestiż, styl...

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj jedno ze znanych ci ujęć klasy społecznej

  Metoda samookreślenia- klasa społeczna traktowana jest jako kategorie społeczne, w której jednostki umieszczają same siebie a nie innych. Metoda ta jest przydatna w badaniu zachowań politycznych. To za kogo uważają się ludzie ma wpływ na to jak głosują.

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest stygmat

  Stygmatem nazywamy zaakceptowanie przez osobę popełniającą wykroczenie tożsamości dewiatą.

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe elementy wymiaru sprawiedliwości

  Elementy wymiaru sprawiedliwości: policja, sądy, prokuratura, komornicy. Działalność państwa realizowana przez niezawisłe sądy rozstrzygające w formie procesowej konflikty prawne w celu ochrony zasad praworządności; w Polsce wymiar sprawiedliwości. sprawują:

  Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne...

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz biologiczne lub psychologiczne wyjaśnienia istnienia dewiacji

  Kiedyś twierdzono, że więźniowie mają odrębne cechy fizyczne, uważano, że przestępcy są biologicznie niedorozwinięci. Stwierdzenie to nie było trafne. Następnie uważano, że typ ciała ma związek z przestępczością.

  >

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest sieć stosunków społecznych

  Interakcje może powodować powstawanie nowych związków społecznych. Zbiór związków społecznych drugiej osoby można nazywać siecią jej stosunków społecznych.

  Cechy:

  - gęstość – jest to % stosunek związków, które rzeczywiście powstały do wszystkich możliwych związków danej sieci,

  - dostępność...

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj interakcję społeczną w jednym ze znanych ci ujęć teoretycznych

  Charakterystyka interakcji społecznej.

  Każde społeczeństwo tworzy własną wersję świata i jego prawdę, proces ten nazywamy społecznym tworzeniem rzeczywistości i przebiega on w 3 etapach:

  - ludzie tworzą kulturę materialną i niematerialną,

  - wytwory kultury sklepiają się z rzeczywistością,

  -...

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest interakcja społeczna

  Interakcja społeczna – jest to wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie.

  Ocena /

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /78

  praca w formacie txt

Do góry