awatar

Profil użytkownika Axi

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest oświata?

  Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia, a kraje, w których ludzie są lepiej wykształceni, są tez silniejsze gos­podarczo. Na razie jednak około 27procent dorosłych mieszkańców świata nie potrafi czytać i pisać ani przeprowadzać najprostszych działań arytmetycznych. Wielkie...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest turystyka?

  Turystyka odgrywa istotną rolę w gospodarce wielu krajów. Oby­watelom daje pracę, a budżetowi państwa pieniądze. I chociaż znaczną część tych pieniędzy przeznacza się na ochronę środo­wiska, to jednak zbyt duża liczba turystów może doprowadzić do jego nieodwracalnej degradacji. Masowa...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest asymilacja imigrantów?

  Gdy znaczna liczba obcokrajowców przybywa do danego kraju w przeciągu dość krótkiego czasu zdarza się, że imigranci ci zamiast wtapiać się w nowe społeczeństwo, zaczynają tworzyć wyizo­lowane grupy, które osiedlają się w wybranych dzielnicach z czasem zmieniających się w getta. Wkrótce przybysze...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są masowe migracje?

  Masowe migracje mogą przebiegać wolno lub gwałtownie. Rozprzestrzenianie się ludów posługu­jących się językiem bantu na południe od ich pier­wotnych siedzib w Afryce centralnej było bardzo wolnym, trwającym kilkaset lat procesem. Przez ostatnie 200 lat masowa migracja dziesiąt­ków milionów...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest polityka imigracyjna?

  Niektóre kraje w pewnych okresach swej historii zachęcały do osiedlania się na ich terenie. Propo­nowały częściowy zwrot kosztów podróży, kupna lub budowy domu, przyciągały perspektywą lepiej płatnej pracy dla ludzi o pewnych potrzebnych w danej chwili kwalifikacjach. Działania takie podejmowała...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest migracja?

  Ludzie przemieszczali się od dawien dawna. Ludy koczownicze w poszukiwaniu wody i jedzenia, grupy religijne uciekając przed prześladowaniami, a pionierzy w poszukiwaniu nowych krain. To właśnie dzięki migracjom kultury przenikają się wzajemnie, umożliwiając przepływ myśli i idei, Przykładem krainy...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępuje urbanizacja w Afryce?

  Afryka jest najmniej zurbanizowanym regionem świata. W 1990 r. ludność miejska stanowiła jedy­nie 34% mieszkańców kontynentu. Jednocześnie jednak jest to kontynent, na którym proces urbani­zacji jest obecnie najbardziej dynamiczny. W ostat­nich latach procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępuje proces urbanizacji w Azji?

  Niesłychanie dynamiczny rozwój dużych ośrod­ków miejskich spotykany jest również w Azji. W Chinach, kraju o największej liczbie ludności na świecie, w 1990 roku w miastach mieszkało 56 procent wszystkich Chińczyków, podczas gdy jesz­cze w 1965 roku mieszkańcy miast stanowili jedy­nie 18% ogółu...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy o Kalkucie?

  Największe miasto Indii, Kalkuta, nazywana jest „najgorszym miastem na ziemi". Chociaż jest to największy ośrodek gospodarczy Indii i mieszka w nim spora grupa ludzi bogatych, napływ ludno­ści ze wsi i bardzo wysoki przyrost naturalny spra­wił, że liczba mieszkańców zaczęła rosnąć w spo­sób...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy o Limie, stolicy Peru?

  Lima, stolica Peru, została założona przez Francisco Pizarro, hiszpańskiego konkwistadora i do dziś jeszcze spotkać w niej można piękne budynki z te­go okresu. W 1900 roku Lima miała około 100 ty­sięcy mieszkańców, jednak ostatnio, tj. w drugiej połowie dwudziestego wieku liczba mieszkańców...

  Ocena /

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt

Do góry