awatar

Profil użytkownika Asterix

Data rejestracji7 czerwca 2012 Ostatnio online7 czerwca 2012, 6:36

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA WATYKAŃSKA, Biblioteca Apostolica Vaticana

  Centr, biblioteka pap., zlokalizowana w zespole PałacuWat., zawierająca rpsy i druki, zwł. kościelne.

  I. DZIEJE — Powstałe po Edykcie mediolańskim (313),a istniejące już za pap. Damazego I (366-384), Scrinium byłojednocześnie archiwum i księgozbiorem kośc, dla którego zapap. Hilarego (461-468)...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNY STYL

  Reprezentowany w pismach ST i NTstyl lit., któremu w związku z zawartą w nich rei. treścią objawieniaBożego przypisuje się charakter sakralny.

  Analogicznietaki charakter przypisywano również stylowi przekładów Bibliina języki nar. ; chcąc więc niektórym utworom piśmiennictwaświeckiego nadać...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /7 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA DZIEŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH [BDCh]

  Wydawnictwo kat. zainicjowane przez ks. Z. -> Chełmickiego,wychodziło w 2 edycjach: warsz/. (1901-17) i pozn. (1919-26).

  Wysunięty 1900 przez Chełmickiego projekt wydawania publikacjiz zakresu nauki chrzęść, miał wypełnić luki w tej dziedziniespowodowane specyficzną pol. sytuacją...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIBLIOTEKA KAZNODZIEJSKA"

  Tytuł czasopism poświęconychkaznodziejstwu, wydawanych w Poznaniu.

  1. „Biblioteka Kaznodziejska" — wyd. 1870-94 nieregularniejako rocznik (wszystkich 8), publikowała materiały kaznodziejskie,pomocne w głoszeniu słowa Bożego; założycielem i redaktoremB.K. był ks. J. Stagraczyński;

  czasopismo...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

  Od 1933 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seriawyd. 1921-34 przez -» Katolicki Uniwersytet Lubelski do chwilizałożenia -> Towarzystwa Naukowego KUL; reprezentowałazakres nauk wykładanych na Uniwersytecie (przeglądy, monografie,podręczniki uniw.).

  W serii zapoczątkowanej dziełem Twórcy...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIBLICA"

  Kwartalnik bibl. wydawany od 1920 przezPap. Instytut Bibl. (-> Biblicum) w Rzymie.

  Redaktorami byli: L. Fonck (1920-25), E. Power (1926-30),A. Bea (1931-51), E. Vogt (1951-63), R.A.F. MacKenzie (1963--65), F.J. McCool (1965-67), N. Lohfink (1968-69); od 1969 B.redaguje 3 redaktorów odpowiedzialnych za działy: ST...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLICUM, Pontificium Institutum Biblicum, Papieski Instytut Biblijny

  Wyższa uczelnia kośc. typu uniw., kształcącaspecjalistów w zakresie nauk bibl. (-> biblistyka), eryg. 7 V1909 listem apost. Vinea electa pap. Piusa X.

  Organizatorem i pierwszym rektorem B. był 1909-18 L.Fonck; staraniem prof. A. Mallona utworzono 1927 filię B.w Jerozolimie. Pius XI motu proprio Quod maxime z...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLII ILUSTRACJA

  szata ilustrująca i zdobiąca bibl.tekst w kodeksach Biblii lub niektórych księgach liturg. (od IIIdo XVI w. w rpsach, nast. w drukach bibl.).

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA KWESTIA

  Termin techniczny określający stosunektreści ksiąg bibl. do najnowszych wyników badań naukprzyr., hist, i lit., aktualny w związku z ich rozwojem w XLX w.;stanowi jeden z kolejnych etapów dziejów problematyki -*egzegezy biblijnej, krytyki tekstu bibl. (^krytyka biblijna)oraz -> natchnienia Pisma św.

  Wskutek...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

  Najstarsza kat. uczelnia w Jerozolimie, zał. 1890 przy domin,konwencie św. Szczepana przez M.J. Lagrange'a na życzeniepap. Leona XIII; rząd franc. 1920 nadał jej nazwę Ecole Archéologique Française de Jérusalem.

  Celem, jaki postawił szkole Lagrange, było stworzenie nauk.ośrodka kat. badań bibl., który...

  Ocena /

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 829

  praca w formacie txt

Do góry