awatar

Profil użytkownika Aron

Data rejestracji23 września 2011 Ostatnio online23 września 2011, 4:23

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Chmury - Powstawanie

  Chmury powstają w wyniku kondensacji i w powietrzu pary wodnej; warunkiem tego procesu jest dostatecznie duża wilgotność względna powietrza i obecność tzw. jąder kondensacji ( mikroskopijnych stałych i ciekłych cząstek - aerozoli atmosferycznych ); zwiększenie wilgotności względnej następuje wskutek...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chmury - Definicja

  Chmura - widzialny zbiór mikroskopijnych ( o średnicy nie przekraczającej 100 mikrometrów ) kropelek wody i ( lub ) kryształków lodu unoszących się w powietrzu dzięki mikroturbulencji przeciwdziałającej ich grawitacyjnemu osiadaniu.

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Dochód narodowy i struktura handlu

  W 1990 dochód narodowy wynosił 370 USD na 1 mieszkańca. Średnia stopa inflacji za lata 1980 - 91 - 5,8%. Do największych partnerów handlowych kraju należą: Hongkong, Japonia, kraje EWG, Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Obroty z zagranicą w 1992 wynosiły: import - 80 600 mln USD, eksport - 85 000 mln...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Struktura zatrudnienia

  Rolnictwo 60,2%, przemysł 21,9%, usługi 18,8%. Rolnictwo, skupiające ponad połowę ludności w wieku produkcyjnym, tworzy zaledwie 27% dochodu narodowego, wydajność pracy w tym sektorze jest więc czterokrotnie niższa niż w przemyśle, który dostarcza 42% dochodu.

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Przemysł

  Jest najdynamiczniej rozwijającym się sektorem chińskiej gospodarki. Chiny rozwijając się przez trzy dekady, od 1949, w średnim tempie 10% rocznie, przekształciły się w światową potęgę przemysłową. Obecnie są wiodącym producentem bawełnianej przędzy i odzieży, znajdują się w czołówce...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Rolnictwo i rybołówstwo

  Chińska gospodarka rolna pokonała swój największy problem, którym był niedostatek ziem uprawnych. Dzięki zastosowaniu systemów irygacyjnych uprawia się na wielką skalę zboża, głównie ryż i pszenicę, kukurydzę, a także rośliny oleiste (soja, arachidy, rzepak, sezam), strączkowe, bataty i ziemniaki...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Bogactwa naturalne

  Największym niedostatkiem zasobów naturalnych Chin jest niewielka ilość ziem uprawnych i obszarów leśnych w stosunku do ogromnej liczby mieszkańców. Zajmując trzecie miejsce w świecie pod względem wielkości terytorium, Chiny posiadają tylko 100 mln ha ziem uprawnych (10% powierzchni kraju), co daje na...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Ustrój polityczny

  Chiny są państwem komunistycznym. Niepodzielną władzę w kraju sprawuje Komunistyczna Partia Chin. Niemal wszyscy członkowie parlamentu, 2977 osób, należą do KPCh. Osoby na najwyższe stanowiska państwowe pochodzą z aparatu partyjnego, swą działalność państwową zwykle wiążą z kierowniczymi...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Rewolucja kulturalna

  W latach 1966-1976 miała miejsce w Chinach tzw. rewolucja kulturalna, w wyniku której represjami objęto ponad 700 tys. osób, ponad 32 tys. z nich zginęło. Po śmierci Mao Tse-tunga i tzw. przewrocie październikowym (1976) inspiratorzy rewolucji zostali usunięci ze stanowisk, aresztowani i osądzeni.

  Nowe...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Proklamowanie republiki

  W 1911, w wyniku rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, proklamowano Republikę Chińską, której prezydentem został Sun Jat-sen, utworzono partię Kuomintang. W 1912 uchwalono tymczasową konstytucję oraz otwarto Zgromadzenie Narodowe. W 1921 powstała Komunistyczna Partia Chin (KPCh), która w 1924 zainicjowała...

  Ocena /

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt

Do góry