awatar

Profil użytkownika Antek

Data rejestracji15 sierpnia 2011 Ostatnio online16 sierpnia 2011, 4:54

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne

  Tutaj kryterium podziału stanowi struktura organu, a wiec liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny).

  Kolegialność organu powoduje, że wolę organu wyraża uchwala zespo­łu osób. Brak poszczególnych osób w zespole powołanym do rozstrzygania...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

  Tu kryterium podziału stanowi możność decydującego rozstrzygania spraw w drodze czynności prawnych organu (np. przez wydanie aktu admi­nistracyjnego).

  Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy centralne i terenowe (lokalne)

  W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg dzia­łania organu. Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania roz­ciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym - organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, np. w...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

  Podział ten miał pełne uzasadnienie w postanowieniach Konstytucji z 1952 r. Rozdział 5 tej Konstytucji nosił tytuł; „Naczelne organy administracji państwowej". W marcu 1990 roku ustawą konstytucyjną nadano temu rozdzia­łowi tytuł: „Rząd i administracja". Konstytucja z 1997 r. zawiera natomiast rozdział...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w Polsce

  1. Administracja rządowa

  2. Administracja samorządowa – występuje na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim), składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu). Ciałem kolegialnym jest zarząd, organem jednoosobowym natomiast wójt (w gminach...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt

Do góry