awatar

Profil użytkownika Antek

Data rejestracji15 sierpnia 2011 Ostatnio online16 sierpnia 2011, 4:54

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Formy tworzenia prawa

  Tworzenie prawa - to zaistnienie określonych faktów prawno-twórczych, których następstwem jest powstanie norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych

  a) Przy systemie prawa stanowionego:

  -Stanowienie - jest to jednostronna czynność konwencjonalna (każda czynność prawna) składa się z czynności:

  a)...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania administracyjnego

  Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania. Należy zauważyć, że o ile procedura karna i...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje stosunku administracyjno - prawnego

  Stosunki administracyjno – prawne to stosunki społeczne kwalifikowane przepisami prawa administracyjnego.

  - jednym z podmiotów tego stosunku jest zawsze organ administracji państwowej wyposażony w uprawnienia władcze. Drugą stroną jest obywatel, spółka, przedsiębiorstwo kwalifikowane przez prawo jako...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władze formy działania administracji

  Akt normatywny – jest to władcze rozstrzygnięcie organu władzy publicznej, zawierające normy postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata, w abstrakcyjnie określonej sytuacji. W odróżnieniu od aktu administracyjnego. Akt normatywny nie wskazuje imiennie adresata, określa tylko ogólnie jego...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

  Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości zaskarżania. Z punktu widzenia tej charakterystyki wyodrębnić możemy...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie prawa administracyjnego

  W znaczeniu szerokim prawo administracyjne to normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie uregulowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Prawo administracyjne w znaczeniu szerokim...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organu administracji publicznej

  Organ administracji publicznej jest zasadniczą jednostką składową ad­ministracji w sensie podmiotowym.

  M. Jaroszyński (1956) traktuje organ jako wyodrębnioną część aparatu państwowego (jednostkę organizacyjną), która wyposażona przez przepisy prawa w określony zakres kompetencji wykonuje...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ administracji rządowej

  - stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej,

  - działa w imieniu i na rachunek państwa,

  - uprawniony jest do korzystania ze środków władczych,

  - działa w zakresie przyznanych mu kompetencji.

  Organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja rządowa

  Zespół organów administracyjnych, kierowanych przez Radę Ministrów.

  Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową:

  1. Szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie),

  2. Wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie),

  3. Naczelnik powiatu.

  Organami administracji rządowej w Polsce są: Rada...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy zawodowe i społeczne

  Organ zawodowy składa się lub jest obsadzany przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, będące źródłem utrzymania. Chodzi o oso­by, które są zatrudnione w danym organie, a więc o urzędników służby cywil­nej, pracowników państwowych czy samorządowych.

  Za organ społeczny uważa się...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt

Do góry