awatar

Profil użytkownika Antek

Data rejestracji15 sierpnia 2011 Ostatnio online16 sierpnia 2011, 4:54

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie

  Przejście wartości majątkowej z jednej osoby na druga musi być uzasadnione. Jeżeli przesuniecie majątkowe nastąpiło w świetle obowiązującego systemu prawnego bez uzasadnionej podstawy, wówczas ten, kto wartość, jaką utracił, może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła.

  1)...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

  W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

  W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki legalności aktu wykonawczego

  Zadajemy pytanie:

  a) czy upoważnienie z ustawy jest zgodne z art. 92, 93, 94 konstytucji,

  b) czy akt wykonawczy- wydany na podstawie upoważnienia jest legalny (czy spełnia wszystkie warunki, np. treść nie może być szersza niż treść ustawy.

  Art. 92 konstytucji:

  - rozporządzenie jest wydawane na...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja, rodzaje i zawartość aktów wykonawczych

  Są dwa rodzaje definicji aktów wykonawczych. Definicja doktrynalna i definicja zawarta w art.92 konstytucji.

  Pojęcie doktrynalne aktu wykonawczego - jest akt normatywny wydany przez kompetentny organ władzy publicznej na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zawiera w zasadzie...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tekst jednolity a tekst ujednolicony, definicja, sposób ogłoszenia

  Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub, gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem może być istotnie utrudnione, Marszałek sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. W przypadku wyznaczenia ogłoszenia tj...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i sposoby nowelizacji

  Zasady konstytucyjne.

  Przyjęto definicję "nowelizacji"- szerokie znaczenie. Wprowadzenie coś nowego. W/g wykładni językowej:

  - dodanie coś nowego,

  - zmiana treści aktu normatywnego.

  § 82 ZTP- Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczenie przepisów ustawy

  1) Podstawową jednostką redakcyjną jest artykuł.

  2) Każdą samodzielną myśl ujmuje się a artykuł. Artykuł w miarę możliwości powinien być jednozdaniowy.

  3) Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału artykułu na ustępy.

  W ustawach określonych jako "kodeks"...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retroakcja

  To wsteczne działanie prawa. Zasada nie działania prawa wstecz-Lex retro non agid.

  a) retroakcja właściwa - to sytuacja gdy ustawa określa skutki prawne w samej rzeczy, które wystąpią po dacie jej wejścia w życie i jednocześnie stanów rzeczy, które miały miejsce przed datą wejścia w życie i nie...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby określenia terminu wejścia w życie ustawy - ustawa wprowadzająca

  Publikacja aktów:

  - konstytucja.

  - ustawa o publikacji aktów normatywnych

  Zasada Vocatio legis

  Retroakcja - zakaz działania prawa wstecz.

  Wejścia w życie ustawy nie uzależnia się od zdarzenia przyszłego. Wyjątkowo od takiego zdarzenia można jednak uzależnić wejście w życie ustawy albo...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /4 935

  praca w formacie txt

Do góry