awatar

Profil użytkownika Aloma

Data rejestracji31 marca 2011 Ostatnio online31 marca 2011, 18:44

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Rekrutacja On-Line

   

  We współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi również w Polsce obok programów komputerowych coraz większą rolę zaczynają spełniać Internet i Intranet. Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania Internetu w pracy działów HR jest e-mail – electronic mail czyli po prostu poczta elektroniczna. Coraz...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zatrudnienia

   

  Formy zatrudnienia, można podzielić na typowe (standardowe) i nietypowe ( niestandardowe). Typowe formy zatrudnienia opierają się na ścisłej zależności między pracownikiem a pracodawcą. Zależność ta, jakkolwiek stopniowo się zmniejsza, obowiązuje do dziś. Wiąże się to niewątpliwie z sytuacją...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie tymczasowe

   

  Praca tymczasowa cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, mimo że wciąż brakuje konkretnych uregulowań prawnych tej formy elastycznego zatrudnienia. Umowa o pracę tymczasową jest rozwiązaniem korzystnym dla pracodawców i pracowników. Pierwszym zapewnia znaczne obniżenie kosztów pracy, a dla...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypożyczanie pracowników

   

  Jest nazywane inaczej praca okresową, bowiem po upływie okresu zatrudnienia, pracownik wraca do stanu oczekiwania. Ta forma polega na zatrudnieniu pracowników jednego przedsiębiorstwa w innym na określony czas lub w celu wykonania zleconego zadania. Wypożyczony wykonawca jest zwykle zainteresowany...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca na wezwanie

   

  Jest taką formą pracy, kiedy pracodawca może wezwać pracownika do świadczenia pracy w dowolnym przez siebie wybranym momencie. Pracownik pozostaje przez cały czas do dyspozycji pracodawcy, podejmuje natomiast pracę tylko w momencie wezwania do jej świadczenia. Praca ta może przyjmować formę pracy na...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w domu

   

  Często nazywana jest praca chałupniczą. Osoby wykonujące ten rodzaj pracy są pracownikami zależnymi. Wykonują ją jednak poza zakładem pracy, w miejscu przez siebie wyznaczonym. Z wykonywanych zadań pracownicy są rozliczni przez pracodawcę, tym niemniej pozostają poza jego kontrolą. Jest to element...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telepraca

   

  Telepraca to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której poważna część pracy pracownika wykonywana jest poza siedzibą firmy, albo tam gdzie dostarcza się produkt oraz gdy praca wykonywana jest przy wykorzystywaniu technologii informacyjnej i technologii transmisji danych, a w szczególności...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

   

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jest najważniejsza formą elastyczności zatrudnienia. Zainteresowanie pracą niepełnowymiarową wynika z szerokich możliwości, jakie ta forma zatrudnienia stwarza w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb rynku pracy. Pracownikom umożliwia dostosowanie długości...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

   

  Outsourcing oznacza wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, jest definiowane również jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej danego podmiotu określonej funkcji i przekazanie jej zewnętrznej jednostce gospodarczej. Istota outsourcingu tkwi w skoncentrowaniu się danego podmiotu gospodarczego na...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa zlecenie i umowa o dzieło

   

  To forma kontraktowania pracy zawierana z pracownikami na wykonanie konkretnego zadania, wygasającego w momencie jego wykonania. Należy odróżnić je od outsourcingu, ponieważ na ogół nie skutkuje długotrwałą i stałą współpraca partnerską, nie wiąże się z działaniami strategicznymi firm oraz nie...

  Ocena /

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 616

  praca w formacie txt

Do góry