awatar

Profil użytkownika Aline

Data rejestracji18 kwietnia 2011 Ostatnio online18 kwietnia 2011, 15:01

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Efekt synergiczny kosztów

   

  Efekt synergiczny kosztów (rezultat utraconych korzyści)-różnica pomiędzy poziomem kosztów uzyskanych w wyniku podejścia systemowego do racjonalizacji kosztów a racjonalizacją pojedynczych elementów tej struktury. Jest to rezultat systemowego i strukturalnego podejścia do kształtowania i rozwiązań w...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zintegrowane

   

  Zarządzanie zintegrowane - całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie na poszczególnych szczeblach różni się z uwagi na strukturę funkcji (zadań)...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM

   

  TQM - Logistyka a Zarządzanie Jakością Totalną, albo Zarządzanie Jakością Kompleksową, albo Zarządzanie Kompleksowe Jakością. Koncepcja konstruowania jakości pod pojęciem TQM w ramach, której jakość traktowana jest jako integralny element polityki przedsiębiorstwa a jej kształtowanie znajduje...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQC

   

  TQC - stanowi rozszerzenie sterowania i kontroli procesów tworzenia jakości na wszystkie czynności związane z produktem. Oznacza to, że jakość jest nie tylko rezultatem procesu produkcji lecz jest określana przez wszystkie procesy zintegrowane w przedsiębiorstwie w ramach i na rzecz tworzenia i...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI

   

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci log. i realizowania w tej sieci procesów transformacji przepływów towarowych i inform. W drugim wypadku orientacja strategiczna może ujawnić się w podejmowaniu decyzji które określają i...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka w produkcji

   

  Logistyka w produkcji - dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem optymalnych strumieni materiałów i informacji zabezpieczających procesy w skali przedsiębiorstwa oraz branży, a nawet w skali kraju, koordynująca działalność produkcyjną, obejmującą operacje przemieszczenia (transportu) i...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka w dystrybucji

   

  Logistyka w dystrybucji - dziedzina wiedzy zajmująca się całokształtem czynności potrzebnych do przemieszczania materiałów i surowców oraz towarów od procesu produkcji, poprzez ogniwa obrotu towarowego, aż do ostatecznego konsumenta, ujmująca je w zintegrowane systemy planowania, kierowania, organizacji...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA

   

  LOGISTYKA - wywodzi się od greckich słów „logikos” i „logistikos”- kalkulacja, sztuka obliczania i oceny 1) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów; 2) koncepcja...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean Management

   

  Lean Management - koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia wartości. Stanowi wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów zarządzania...

  Ocena /

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Strategia marketingowa

   

  Strategia marketingowa - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma...

  Ocena /5.0

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt

Do góry