awatar

Profil użytkownika Alicja

Data rejestracji10 marca 2011 Ostatnio online10 marca 2011, 18:43

Statystyki

57 prac, w tym:

 • 57tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /57 prac/

 • Ocena brak

  Realne i etymologiczne znaczenie pojęć biblijnych i mitologicznych

  etymologia - znaczenie wyrazów, źródło słów

  znaczenie etymologiczne,

  znaczenie realne

  Pojęcia biblijne:

  raj, Eden

  cudowny ogród, pełen roślin i zwierząt, w którym żyli Adami Ewa, dopóki nie popełnili grzechu,

  wymarzone miejsce, kraina szczęścia, rozkoszy, "czuję się jak w...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /8 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

  "Pamiętnik" jest artystycznym zapisem osobistych doświadczeń autora z okresu powstania. Na specyfikę tego obrazu wpływa fakt, że Białoszewski nie był uczestnikiem powstania, dlatego tez nie opowiada o walce zbrojnej. Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy malarskie i muzyczne w literaturze

  Malarstwo i muzyka bardzo często występuję w literaturze w formie motywów literackich. Pełnią one w utworach rolę tła, dodają dziełu przestrzennego wyrazu poprzez wzbogacenie go o warstwę foniczną i wizualną. Pomagają oddać nastrój opisywanego miejsca, przybliżają odbiorcy klimat danej epoki...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /5 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest sentymentalizm?

  Nurt ten rozwijał się w epoce Oświecenia jako konkurencyjny wobec klasycyzmu i rokoka.

  Nazwa prądu pochodzi od angielskiego słowa sentiment (czucie, uczucie). Termin ten upowszechnił się wraz z tytułem popularnej powieści Laurence'a Sterne'a "Podróż sentymentalna".

  Główne założenia ideowe prądu...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /8 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapeutyczny sens "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" oraz "Pana Tadeusza"

  "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" miały być czymś w rodzaju podręcznika politycznej i moralnej edukacji emigrantów polskich, a zarazem kodeksem zasad przyszłej rewolucji wymierzonej przeciw zaborcom. Duża część "Ksiąg" poświęcona jest sprawie moralnego doskonalenia emigrantów. Jest ono dla...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stylizacja językowa i jej odmiany

  Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych.

  Rodzaje stylizacji:

  archaizacja

  stylizacja gwarowa - dialektyzacja

  stylizacja na język...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neologizmy, pojęcie, podział, przykłady

  Neologizmy - przeciwieństwo archaizmów; słowa nowe; innowacje.Tworzone są przede wszystkim z konieczności nazywania nowych przedmiotów i pojęć, powstających wraz z rozwojem kultury materialnej i duchowej społeczeństawa. Neologizmy uzasadnione i potrzebne przestają byc neologizmami, gdy się...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archaizmy, pojęcie, podział, przykłady

  Archaizmy są to wyrazy nie należące do czynnego zasobu słownego współczesnych Polaków

  Archaizmy dzielimy na:

  słownikowe. Są to wyrazy, które zniknąły z języka, mimo istnienia przedmiotów, zjawisk, które opisywały. Np.: rzeczownik "industria" został zastąpiony przez wyraz "przemysł"...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?

  Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia.

  Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak:

  języka polskiego - jest słownikiem współczesnej...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapożyczenia językowe

  Leksykon języka polskiego składa się ze słownictwa rodzimego i zapożyczonego. Zapożyczenia wyrazowe pojawiają się w polszczyźnie od początku jej rozwoju. Są świadectwem naszych kontaktów kulturowych, politycznych i gospodarczych z innymi narodami.

  Istnieje pięć rodzajów...

  Ocena /

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 000

  praca w formacie txt

Do góry