awatar

Profil użytkownika Agasi

Data rejestracji5 lutego 2012 Ostatnio online16 lutego 2012, 10:46

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  DEMBOWSKI IGNACY

  DEMBOWSKI IGNACY, ur. 1771 w Krakowie, zm. po 1822,dramatopisarz. Wychowanek Szkoły Rycerskiej (1782-88),służył w wojsku co najmniej 1794-1812. Innych danych biogr.brak. Wydał przekł. Henriady Woltera (1805) oraz dwie tragedieklasycyst. (1810), Wandę i Hrabiego Tynieckiego.W pierwszej uczynił córkę Kraka...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBOWSKI EDWARD

  DEMBOWSKI EDWARD, ur. 25 IV 1822 w Warszawie, zm. 27 II 1846w Podgórzu pod Krakowem, syn Leona, filozof, publicysta,krytyk lit., działacz polityczny. Kształcił się w d o m u (wmajątku Klementowice, od 1837 w Warszawie) pod kierunkiemhistoryka i matematyka A. Krzyżanowskiego oraz ojca,z którym odbył 1840...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /10 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN

  DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN, ur. 1 II 1682 w Zambrowie(Podlasie), zm. 22 IX 1763 w Bętkowie pod PiotrkowemTryb., poeta. Uczył się w szkole jezuickiej w Pułtusku i Warszawie,pracował w kancelarii kor., 1705 aresztowany z kanc-lerzem A.Ch. Załuskim w Dreźnie, rychło pojednał się z Sasamiz czasem wszedł do...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBOŁĘCKI, Dębołęcki, WOJCIECH

  DEMBOŁĘCKI, Dębołęcki, WOJCIECH, ur. 1585, zm. ok. 1646,historyk, kompozytor. Franciszkanin, studiował w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat teologii. Podczas wojny 30-letniej1621-22 kapelan lisowczyków, apologetycznie opisał ich walkijako obrońców wiary w relacji pt. Przewagi elearów polskich(Poz. 1623). W 1625...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKADENTYZM

  DEKADENTYZM (franc. decadence-schyłek, chylenie się kuupadkowi), postawa wobec kultury i społeczeństwa ukształtowanaw 2 poł. XIX i na pocz. XX w. (stąd określenie fin desiecle - koniec wieku) w twórczości modernistów, oparta na.przekonaniu o nieuchronnie nadciągającym zmierzchu kulturyeur.; nacechowana...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /5 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDYKACJA

  DEDYKACJA, formuła ofiarowania dzieła, przekazywanaustnie, drukowana lub rękopiśmienna, znana w starożytności(łac. dedicatio - poświęcenie), w średniowieczu upowszechnionaw pieśniach balladowych jako tzw. przesłanie (na końcuutworu); taką formułę zastosował —» Słota. D. drukowanarozwijała się...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDECIUS KARL

  DEDECIUS KARL, ur. 20 V 1921 w Łodzi, niem. tłumaczliteratury pol., krytyk, wydawca (RFN). Aktywny popularyzatorliteratury pol.; współpracownik wielu pism, autor audycjiradiowych i telewizyjnych n.t. Polski. Prowadził też wykładyi prelekcje, m. in. na uniw. w Heidelbergu (o poetyce pol. XXw.). Dyr...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECZYŃSKI KAZIMIERZ

  DECZYŃSKI KAZIMIERZ, ur. 5 III 1800 w Brodni pod Wartą,zm. 27 XII 1838 w Macon (Francja), pamiętnikarz. Syn chłopski,nauczyciel w Brodni 1818-28, w wyniku wystąpieniaw obronie chłopów stracił posadę i został bezprawnie wcielonydo wojska. Odbył kampanię 1830-31; po klęsce powstaniaosiadł we Francji...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECLAMATIO (łac.), deklamacja

  DECLAMATIO (łac.), deklamacja, m o w a szkolna, ćwiczenieretoryczne, popis krasomówczy; jedna z form > teatru szkolnego,popularna zwł. w kolegiach jezuickich XVI-XVII w.,rzadziej uzupełnienie > misterium (właśc. znamy tylko D. proDominica Palmarum). D. stanowiła sprawdzian opanowaniaprzez uczniów zasad...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECJUSZ JODOK (JUST) LUDWIK

  DECJUSZ JODOK (JUST) LUDWIK, ur. ok. 1485 w Wissemburgu(Alzacja), zm. 26 XII 1545 w Krakowie, historyk, ekonomista.Od ok. 1508 w Krakowie, od 1520 sekretarz Zygmunta I,wybitny finansista, uszlachcony mieszczanin (1531), przyjacielErazma z Rotterdamu, W. Korwina, K. Janickiego, A.Trzecieskiego (st.); bibliofil...

  Ocena /

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry