awatar

Profil użytkownika Adaukt

Data rejestracji6 grudnia 2011 Ostatnio online6 grudnia 2011, 4:29

Statystyki

52 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /52 prac/

 • Ocena brak

  Jakie formy sprawstwa przewiduje KK

  Formy sprawstwa przewidywane przez KK:

  sprawstwo pojedyncze

  współsprawstwo

  sprawstwo kierownicze

  sprawstwo polecające

  Sprawstwo pojedyncze - najprostsza postać sprawstwa i najczęściej występująca. Jest określone w każdym przepisie. Sprawcą pojedynczym jest ten, kto sam...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się karalność podżegacza i pomocnika?

  Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Czynny żal. KK przewiduje bezkarność każdego współdziałającego, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie podżegania i pomocnictwa

  Podżeganie - odpowiada za podżeganie, kto chcąc aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Istota podżegania polega na oddziaływaniu na psychikę drugiej osoby, w celu wzbudzenia w niej zamiaru dokonania czynu zabronionego. Podżegać można tylko konkretną osobę.

  Formy...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy przygotowanie przestępstwa jest karalne?

  Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

  Kodeks przewiduje karalność przygotowania do:

  wszczęcia wojny napastniczej

  ludobójstwa

  zamachu stanu

  zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych

  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

  fałszowania...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie przygotowania przestępstwa z uwzględnieniem jego formy rzeczowej i osobowej

  Przygotowanie może być dokonane tylko umyślnie i to z zamiarem bezpośrednim.

  Dwa znamiona przygotowania przestępstwa:

  Podjęcie czynności mającej stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania.

  Podjęcie tych czynności w celu popełnienia czynu...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się karalność usiłowania i kiedy zachodzi uchylenie karalności?

  Usiłowanie udolne - zagrożone jest taką sama kara jaka grozi za dokonanie czynu zabronionego.

  Usiłowanie nieudolne - sąd może wymierzyć karę:

  jak za dokonanie przestępstwa

  zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

  odstąpić od wymierzenia kary

  Czynny żal i odstąpienie:

  Nie...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie usiłowania nieudolnego

  Usiłowanie nieudolne - odmiana usiłowania, dlatego musi wyczerpywać wszystkie znamiona usiłowania z modyfikacja wynikającą jedynie z istoty nieudolnego charakteru zachowania się sprawcy.

  Aby była mowa o usiłowaniu nieudolnym musi być:

  zamiar popełnienia czynu zabronionego

  zachowanie się...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest usiłowanie?

  Usiłowanie - odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Karane jest w każdym przypadku.

  Znamiona usiłowania:

  zamiar popełnienia czynu zabronionego (pozytywne)

  zachowanie będące...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy przez formę popełnienia przestępstwa?

  Dwie podstawowe formy popełnienia przestępstwa:

  formy stadialne

  przygotowanie

  usiłowanie

  formy zjawiskowe

  sprawstwo

  współsprawstwo

  sprawstwo kierownicze

  sprawstwo polecające

  podżeganie

  pomocnictwo

  Formy stadialne - stanowią rozszerzenie...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się umyślność, a czym nieumyślność czynu zabronionego?

  Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

  Umyślność - sprowadza się do zamiaru popełnienia czynu zabronionego.

  Pojęcie zamiaru obejmuje:

  zamiar bezpośredni (dolus directus) - obejmuje swym zakresem wypadki gdzie sprawca...

  Ocena /

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt

Do góry