awatar

Profil użytkownika abbyLEE

Data rejestracji11 marca 2011 Ostatnio online11 marca 2011, 18:15

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Bez

  Wiersz z samym przyimkiem w tytule powstał – według dopisku autora – od marca 1988 do marca 1989 roku; został umieszczony w tomie Płaskorzeźba z 1991 roku. Podmiot stwierdza najpierw, że najbardziej doniosłe dla człowieka jest rozpoczęcie życia w wierze i moment utraty wiary (narodziny i śmierć /...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /3 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moja poezja

  Wiersz, opatrzony dopiskiem 1965 został opublikowany w tomie Twarz trzecia z 1968 r., jest osobistą refleksją nad celem i możliwościami poezji współczesnej, powstającej w zetknięciu z trywialną, często bulwersującą rzeczywistością, dotkniętej słabością, poczuciem bezsilności, niemożności...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadanie

  Poemat Spadanie z 1963 r. Tadeusz Różewicz umieścił w tomie Twarz trzecia z 1968 r. Jest to utwór kilkustronicowy (w podręczniku T. Wroczyńskiego – 7 stron), który w technice collage'u ukazuje moralny, filozoficzny i religijny kryzys współczesnego człowieka. Utwór ten został poddany drobiazgowej analizie...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /6 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zostawcie nas

  Wiersz z tomu Poemat otwarty (1956) jest przykładem liryki zwrotu do adresata. Podmiot jako reprezentant pokolenia, które przeżyło wojnę, kieruje swoje słowa do młodszych, nieskażonych koszmarem lat 1939-1945. Tytuł wiersza również jest apostrofą i zarazem poleceniem – Zostawcie nas. Te same słowa...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dobrze

   

  Liryk składa się z trzech strof pisanych wierszem wolnym, białym (bezrymowym), pozbawionym znaków interpunkcyjnych. Jest to jednak tekst regularny – każda zwrotka rozpoczyna się anaforą Jak dobrze, wszystkie początkowe wersy poszczególnych cząstek mają podobną budowę składniową, regularnie trzeci...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lament

  Wiersz ten został opublikowany w 1947 r. w tomie Niepokój. Jest to przykład monologu lirycznego kierowanego przez podmiot do różnych odbiorców – przedstawicieli oświaty, prawa, sztuki, medycyny i rzemiosła oraz do Boga. Osoba mówiąca określa siebie jako człowieka biologicznie młodego, ale dotkliwie...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /6 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepokój

  Utwór z tomu Niepokój (1947) rozpoczyna stwierdzenie Róża to kwiat / albo imię umarłej dziewczyny. Tytuł jest homonimem, wnosi dwa znaczenia użytego w nim wyrazu. Obydwa są zupełnie różne, a nawet przeciwstawne. Kwiat kojarzy się z pełnią życia, bogactwem koloru, przepychem kształtu, tymczasem imię...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocalony

  Ocalony – wiersz z tomu Niepokój wydanego w 1947 – należy do najbardziej zapadających w pamięć utworów poetyckich Tadeusza Różewicza. Tytuł liryku i czas publikacji sugerują, że ma radosny charakter, a przynajmniej odnosi się do szczęśliwego faktu ocalenia człowieka z wojennej zawieruchy. Lektura...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /12 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Różewicz

  Tadeusz Różewicz należy do tzw. pokolenia Kolumbów. Urodził się w 1921 r. w Radomsku1 i wraz z wybuchem II wojny światowej przekroczył próg dorosłości. Jest autorem wierszy, opowiadań i dramatów, które ukazują sytuację i kondycję moralną współczesnego człowieka, uwikłanego w pamięć o wojnie...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /11 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyroki

  Basi D.

   

  Nic gruzy Dwułodygą wyrośniem,

  dwugłosem zielonym światła,

  podobni chmurom i sośnie,

  kwiatom płynącym na tratwach,

  gdy rzeka wilgocią śliska

  jest tonem świata – kołyska.

   

  Nic ciemność. Przez nią przepłyniem,

  a ręce na niej – promień

  w błogosławionym czynie,

  w żyjącym...

  Ocena /

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /1 511

  praca w formacie txt

Do góry