Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wspomaganie pracy grupowej

  Charakterystyka

  Umożliwienie i zachęcenie do współpracy pracowników przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Dlatego też możliwości, jakie dają w tym zakresie różnorodne narzędzia informatyczne są wykorzystywane przez wiele przedsiębiorstw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty

  Charakterystyka

  Koszty- to zużycie czynników produkcji, wyrażone w jednostkach pieniężnych .

  Są przeciwnym zjawiskiem do przychodów; ich powstanie powoduje uszczuplenie elementów aktywów , oraz są to niektóre wydatki służące do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

  Koszty prowadzą do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania wdrażania strategii

  Charakterystyka

  Rozważając problematykę strategii należy zwrócić uwagę na tendencje zachodzące we współczesnym świecie. Zmieniające się warunki gospodarowania spowodowały rosnące zapotrzebowanie na metody i techniki pozwalające przewidywać te zmiany, zapobiegać negatywnemu ich wpływowi na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platforma wartości

  Charakterystyka

  Platforma wartości (Value Platform) jest obecnie jednym z kilku znanych modeli zarządzania kapitałem intelektualnym. Twórcami projektu są Leif Edvinsson (Skandia), Hubert Onge (CIBC), Charles Amstong (Amstong World Industries) oraz Gordon Petrash (The Dow Chemical Company). Naukowcy próbowali...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaster

  Charakterystyka

  Klastry - geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych, normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabat

  Charakterystyka

  ''

  Rabat jest to zmniejszenie należności udzielane zazwyczaj przez stronę sprzedającą kupującemu za nabyty towar lub usługi. Rabaty mogą mieć charakter poufny-bonifikat.

  Upusty są to obniżki cen katalogowych dla nabywców w zamian za pewne działania:

  Upust (trade -in) polega na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczna inteligencja

  Charakterystyka

  Sztuczna inteligencja - jest to program komputerowy "który próbuje naśladować procesy myślowe osób o dużym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji" (R.W. Griffin 2001 s.321).

  Inaczej są to systemy komputerowe, zwane też systemami eksperckimi w których zgromadzona została wiedza rzeczowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implementacja strategii

  Charakterystyka

  Implementacja strategii obejmuje szereg działań i decyzji związanych z realizacją planów i zamiarów strategicznych w przedsiębiorstwie. Jakkolwiek elementy procesu wdrażania strategii są różne dla poszczególnych przedsiębiorstw, to jednak można wyróżnić pewne podstawowe działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /4 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura macierzowa

  Charakterystyka

  Struktura macierzowa została wprowadzona w latach sześćdziesiątych w przemyśle kosmicznym. Pionierską role w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA (National Aeronautics and Space Administration). Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokół problemów lub projektów, w których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele podejmowania decyzji

  Podejmowanie decyzji

  Istotą działalności gospodarczej jest zaspokojenie ludzkich potrzeba, oczekiwanie|potrzeb przez produkowanie dobór i świadczenie usług. Ludzie organizujący produkcję muszę decydować w jaki sposób wydać pieniądze, w co i jak je zainwestować, aby uzyskać maksymalny dochód z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /6 766

  praca w formacie txt

Do góry