Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Reklamacja

  Definicja

  Reklamacja to wyrażenie przez klienta niezadowolenia z produktu, usługi, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych oczekiwań.

  Przyczyny reklamacji

  Przyczyn reklamacji może być wiele:

  jakość jest niższa niż oczekiwaliśmy, kupiona rzecz jest pozbawiona użyteczności, produkt jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie zapasami

  Charakterystyka

  Zapasy powstają w wyniku różnic w intensywności strumieni dostaw i strumieni zużycia lub poprzez odchylenia zużycia faktycznego od planowanego. Obecnie gospodarka zapasami skupia się na maksymalnej redukcji zapasów i optymalizacji przepływów materiałowych. Celem zarządzania zapasami jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt

  Definicja

  Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można było osiągnąć cele. Jednorazowość projektu jest jednym z jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

  Charakterystyka

  Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie treścią

  Charakterystyka

  Zestaw narzędzi będący rozwinięciem systemów zarządzania dokumentami. Funkcje informatyczny|systemów informatycznych] w zakresie zarządzania treściami obejmują swym zakresem wspomaganie użytkownika przy wprowadzaniu różnorakich treści do systemu, ich organizowanie i klasyfikację...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena zamknięcia

  Charakterystyka

  Cena zamknięcia to przy której [[producent jest obojętne, czy wytwarza, czy nie; jest ona równa przeciętnym kosztom zmiennym (E.Czarny 2006, s.141). Inaczej mówiąc cena zamknięcia to cena równa przeciętnym kosztom zmiennym.

  Dopóki cena produktu jest wyższa od poziomu przeciętnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele szkoleń elektronicznych

  Charakterystyka

  Można wyróżnić kilka modeli szkoleń elektronicznych:

  Samokształcenie (brak interakcji między osobami uczestniczącymi w szkoleniu, student ma dostęp do bazy informacji

  i studiuje materiały, w ten sposób zdobywając wiedzę i umiejętności).

  Szkolenia asynchroniczne (jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Microsoft Project

  Zastosowanie

  Programy z serii Microsoft Project są przydatne w zarządzaniu zarówno prostymi, jak i skomplikowanymi projektami. Zarządzanie to jest oparte między innymi na kontrolowaniu kolejności wykonywanych działań jak również przestrzeganiu terminów, aktualizowaniu zadań i zasobów. Firma Microsoft...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Armand Feigenbaum

  Życiorys

  Armand Vallin Feigenbaum urodził się w 1922 roku w Stanach Zjednoczonych. Ukończył Union College tytułem zawodowym licencjata, a następnie uzyskał tytuł magistra. W latach 1958-1968 był dyrektorem do spraw produkcji i kontroli jakości w General Electric Company. W latach 1961-1963 był prezesem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro Giffena

  Charakterystyka

  Dobro Giffena - pojęcie z zakresu mikroekonomii, którego nazwa pochodzi od dziewiętnastowiecznego ekonomisty Giffen|Roberta Giffena, który podczas swoich badań zauważył, że wzrost ceny chleba w Wielkiej Brytanii w XIX w. prowadzi do wzrostu popytu na to dobro, zwłaszcza wśród ludności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt

Do góry