Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Dodatki do wynagrodzeń

  Dodatki do zasiłku rodzinnego

  to forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna a zarządzanie projektami

  Charakterystyka

  Zespoły zajmujące się realizacją projektów wytwarzają własną kulturę organizacyjną. Częściowo odzwierciedla ona uniwersalne sposoby realizowania wszystkich projektów, ale w dużym stopniu wynika z wpływu kultury organizacji, w ramach której funkcjonuje dany zespół. Kultura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt alternatywny

  Charakterystyka

  Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji (rozwiązania) to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji (rozwiązania). Przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr i usług, powiemy że koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt a wydatek

  Definicja

  Koszt jest to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu użytecznego. Poruszając się w obrębie terminów charakterystycznych dla rachunkowości możemy za koszt uznać zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści o wiarygodnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejmowanie decyzji

  Charakterystyka

  Podejmowanie decyzji stanowi proceduralno-technologiczną cechę procesu zarządzania o wielorakich uwarunkowaniach ekonomicznych i psychosocjologicznych. Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w dwóch znaczeniach (J. Targalski 1986, s.194).

  W szerokim znaczeniu jest to złożony proces, na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /3 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonogram projektu

  Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego i harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia opracowuje się stosownie do cyklu projektowo - realizacyjnego.

  Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego jest to wykres organizacji i planowania przedsięwzięcia, opracowany w układzie chronologicznym procesów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model CMM

  Charakterystyka

  CMM - Capablility Maturity Model opracowany przez Software Engineering Institute. CMM wyróżnia pięć poziomów dojrzałości firmy produkującej oprogramowanie.

  CMM-1

  CMM-1 to poziom podstawowych charakteryzujący pierwszy etap rozwoju firmy produkującej oprogramowanie. Nie ma tutaj formalnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hay-Metra

  Charakterystyka

  Metoda Hay Metra to metoda wartościowania pracy, ale nie wyłącznie prac kierowniczych,

  ale również szeroko pojętych prac biurowych.W polskiej literaturze nazywana także metodą

  profilową oceny stanowisk Hay'a lub metodą kart przewodnich do profilowania pracy.

  (Borkowska S., 1979, s.)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt

  Charakterystyka

  Produktem można nazwać wszystko to, co producenci oferują na rynku by zaspokoić potrzeby nabywców. Produktem jest dobro materialne, miejsce, osoba, usługa. Produkt może się składać z części materialnych i niematerialnych.

  Zadania produktów

  Aby produkt osiągnął sukces na rynku musi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces obsługi klienta - akwizycja

  3. Cele procesu

  Cele ogólne:

  Sprzedaż produktów odpowiednim osobom Poszerzanie siatki kontaktów Rozwój umiejętności sprzedawców i menadżerów

  Cele doskonalenia procesu:

  Zwiększenie sprzedaży akwizytorów o 10% Awans na pomocników menadżera przynajmniej 40% pierwszorocznych sprzedających Awans...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /16 189

  praca w formacie txt

Do góry