Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Przykład systemu przetwarzania danych dla wspomagania zarządzania

  Projektowany system informatyczny w przedsiębiorstwie powinien odpowiadać jego wielkości i specyfice w sferze produkcji, czyli organizacji jego działania. W momencie podjęcia decyzji o wprowadzeniu systemu informatycznego zarząd powinien sobie zdawać sprawę, iż te kosztowne inwestycje nie zmienią ani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /6 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moduły w systemie informatycznym

  Najczęściej spotykane moduły w zintegrowanym systemie informatycznym spełniające warunki standardu MRP II (Manufacturing Resources Planning), czyli planowania zasobów produkcyjnych, zostały niżej przedstawione. Metoda planowania zasobów produkcyjnych MRP II, jako standard określany przez amerykańskie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna koncepcja systemu informatycznego

  Postępowanie podczas projektowania systemu lub podsystemu informatycznego na zamówienie przedsiębiorstwa jest nieco inne. Dyrekcja (zamawiający) postępuje w następujący sposób:

  -    określa podstawowy problem do rozwiązania oraz zakres, w jakim powinien być uwzględniony w opracowaniu;

  -    określa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /21 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie systemu komputerowego

  Testowanie przeprowadza się dla sprawdzenia właściwego działania systemu. Testowanie powinno być wykonane dokładnie, ponieważ muszą zostać wykryte wszystkie zadane i wykonywane procedury w systemie oraz wszystko to, co wykazuje komputer w wyniku swego działania.

  Sporządzenie planu testowania systemu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /5 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrożenie systemu komputerowego

  W czasie testowania systemu mogą wystąpić pewne zmiany w organizacji systemu lub wynikające z innych (lub zmienionych) potrzeb kontrahenta, które mogą spowodować pewne straty czasowe. Ponadto wystąpią problemy związane z przejściem od pracy ręcznej na pracę automatyczną.

  W związku z tym w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /4 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie i kontrola systemu

  Ważnym elementem przy planowaniu systemu jest posiadanie ustalonego celu, który jest podstawowym miernikiem.

  Plan projektu powinien zawierać odpowiedzi na niżej przedstawione pytania:

  -    co ma być wykonane?

  -    kto ma to wykonać (podział na grupy)?

  -    jaki jest termin wykonania?

  Po udzieleniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /20 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroniczne przetwarzanie danych - Konwersja zbiorów

  Jeżeli cały system pracuje i podstawowe procedury przetwarzania przebiegają z wykorzystaniem głównych zbiorów, mogą częstokroć wystąpić opisane poniżej problemy ze zbiorami.

  -    Niekiedy zbiór będzie zawierał bardzo dużo znaków (czasami są to zbiory do 100 mln znaków), dlatego potrzeba wiele...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkolenie użytkownika systemu komputerowego

  Wprowadzenie w zakładzie systemu komputerowego wiąże się zwykle ze zlikwidowaniem pewnych działów lub ich poważną modernizacją. Często wymaga powoływania nowych działów, a na pewno wprowadzenia nowej organizacji pracy. W określonym terminie po ukończeniu systemu musi nastąpić przeszkolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie podstaw systemu informatycznego

  Jak wspomniano wcześniej, jednym z podstawowych warunków wdrożenia logistycznej strategii w przedsiębiorstwie jest wprowadzenie technologii informatycznej jako efektywnego narzędzia zbierania i przetwarzania informacji. W niniejszym podrozdziale przedstawiono kolejne kroki, jakie należy wykonać, aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /13 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza istniejącego systemu przedsiębiorstwa

  Analiza istniejącego systemu zapisu procedur, ich obiegu i przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie polega na obiektywnym badaniu faktów i sytuacji, które są istotne dla procesu. Dlatego analityk powinien dotrzeć do podstaw procesu i możliwie najdokładniej zapoznać się z istotą problemu.

  Droga do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /18 361

  praca w formacie txt

Do góry