Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie przez kontrolę

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez kontrolę to praca menedżera jako kontrolera, polegająca na monitorowaniu przebiegu realizacji zadań dla ustalenia nadmiernych lub niespodziewanych odchyleń od obowiązujących norm i ich korygowania, jak również kontrolowaniu poprawności własnych decyzji.

  Kontrolowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda WCM

  Charakterystyka

  Metoda WCM - Word Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej to metoda doskonalenia cyklu logistyki produkcji. Głównym celem metody jest zwiększenia poziomu jakości oraz redukcja kosztów produkcji [1] . Metoda opiera się na koncepcjach [2], [3]:

  Quality Control (TQC) dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strajk

  Charakterystyka

  Strajk - To zbiorowa forma protestu polegająca na powstrzymywaniu się pracowników od pracy w celu rozwiązania sporu z pracodawcą. Strajki mogą przybierać różny charakter i obejmować wiele zagadnień; od ekonomicznych po społeczne i polityczne. To ostateczne narzędzie pracowników w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - analiza wewnętrzna

  Podstawową rolę w tym zakresie odgrywa identyfikacja obszarów kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa oraz rodzajów działań o charakterze pomocniczym. Powinna zostać rozważona zarówno możliwość powierzenia usługodawcy zarówno pojedynczych rodzajów zadań, jak również całych procesów. Każdy z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro niższego rzędu

  Charakterystyka

  dobra niższego rzędu nazywamy tak wtedy gdy konsument wraz ze wzrostem dochodu zmniejsza popyt na dane dobro (Beksiak, 2001, s. 57).

  Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodowa popytu|elastyczność dochodową popytu (Begg, 2003, s. 128), na te dobra popyt maleje w miarę wzrostu dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równomierność produkcji

  Charakterystyka

  Równomierność produkcji polega na tworzeniu w jednakowych odstępach czasu, takich samych ilości produkcji. Zależne jest to od od równomiernego rozłożenia w czasie nakładów materiałowych i zasobów ludzkich, jak również z zastosowaniem maszyn i urządzeń.

  Do pomiaru równomierności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Job sharing

  Charakterystyka

  Podział pracy to uzgodnienie, w ramach którego dwaj pracownicy dzielą pracę na jednym stanowisku pełnoetatowym, rozdzielając między siebie płacę oraz świadczenia odpowiednio do czasu pracy każdego z nich. Podział pracy może występować w postaci podziału dni lub tygodni bądź też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL - rodzaje

  Charakterystyka

  Za podstawowe kryterium różnicowania omawianych w ZZL|negocjacji można przyjąć ich środowisko, co pozwala na wyodrębnienie dwóch typów:

  Wewnętrzne (wewnątrz-organizacyjne), mające miejsce w danej organizacji, czyli pomiędzy menedżerami jako reprezentantami pracodawcy a pracownikami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Time Based Planning

  Charakterystyka

  Time Based Planning w literaturze traktowany jest jako tożsamy z określeniem, Time Based Management (TBM). W języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako zarządzanie czasem. TBM uważana jest za metodę nową, będącą w fazie rozwojowej, w związku, z czym nie jest ona ujęta w sztywne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro prywatne

  Charakterystyka

  Dobro prywatne - to takie dobro, które (konsumowane przez jedną osobę) nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.

  Dobrem prywatnym są lody. Jeśli zjemy porcję lodów, to porcja ta nie może zostać zjedzona przez naszego przyjaciela. Przy danej podaży lodów nasza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt

Do góry