Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą

  Charakterystyka

  W swojej pracy M.Alavi i D.E.Leidner rozważają różne perspektywy terminu wiedza wraz z wymaganiami wobec zarządzania wiedzą i systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Wyróżniają oni następujące aspekty rozpatrywania pojęcia wiedza: aspekt danych i informacji, stan umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie z wartościowania na płace

  Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Bieńkowski

  Stanisław Bieńkowski (15 lutego 1882- 14 września 1958) to jeden z czołowych przedstawicieli nurtu humanizacyjnego. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki w Charlottenburgu, gdzie w 1906 roku za swą pracę pt. "Projektowane i organizacja fabryki wiertarek" uzyskał tytuł inżyniera. Zawodową karierę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rynków docelowych

  Charakterystyka

  Wybór rynków docelowych - w anglojęzycznej terminologii marketingowej wybór rynków docelowych określa się mianem targeting.

  Rozumie się przez to taki wybór rynków docelowych, który przy odpowiednich nakładach marketingowych daje optymalne efekty.Zapewnia to możliwość osiągania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria agencji

  Podejście takie jest ściśle związane z zagadnieniem kosztów transakcyjnych oraz z ujęciem przedsiębiorstwa jako wiązki kontraktów i stanowi rozwinięcie tych koncepcji. Teoria agencji dotyczy relacji występujących pomiędzy stronami kontraktu reprezentującymi określone postawy, które charakteryzują...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  społeczne obejmują:

  ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Finansowanie

  Płatnikiem zazwyczaj jest pracodawca, ale także może to być ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, podmioty wypłacające stypendium, wójt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia cen eliminujących konkurentów

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na ustaleniu cen na niskim poziomie, aby zniszczyć konkurencję. Zazwyczaj są to ceny poniżej poziomu, które firmy mogą uzasadnić kosztami produkcji.

  Cele

  Celem takiej polityki cenowej jest finansowe szkodzenie konkurencji nawet wtedy, kiedy przynosi to straty finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing transformacyjny

  Najbardziej rozwinięta forma współpracy z usługodawcą w outsourcingu. W ramach takiej współpracy usługodawca dokonuje radykalnego przeprojektowania sposobów realizacji zleconych zadań współuczestnicząc także we wprowadzaniu zasadniczych usprawnień w działalności zleceniodawcy. Ten rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie jakością

  Definicja

  Sterowanie jakością to metody i działania podejmowane w celu spełnienia wymagań jakościowych (PN-ISO 3534-2:1994). Norma PN-ISO 8402:1994 precyzuje dodatkowo:

  Sterowanie jakością obejmuje zarówno monitorowanie procesów (rozumiane jako stałe śledzenie i przekazywanie informacji), jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /2 027

  praca w formacie txt

Do góry