Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Testowanie partnera negocjacyjnego

  Charakterystyka

  Faza testowania partnera negocjacyjnego zaczyna się od dyskusji. Oczywiście między uczestnikami negocjacji; tu powinno nastąpić porozumienie i zawarcie transakcji. Kiedy w końcu rozpoczynają się rozmowy bliżej związane z przedmiotem negocjacji, wchodzimy w fazę tego procesu - fazę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /7 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera

  Charakterystyka

  Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera wywarła znaczący wpływ na metodologię badań organizatorskich. Znaczącym jest fakt wskazania, że system według Nadlera nie jest sumą składników systemu, gdyż (jak wskazuje teoria systemów) właściwości całości nie sprowadzają się do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /3 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

  Świadczenie

  Świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List intencyjny

  List intencyjny

  Opracowany po rozpoznaniu i porównaniu ofert, kiedy dokonano wyboru oferty, którą uznano za spełniającą w najwyższym stopniu wymagania przyszłego zleceniodawcy. Podpisywany przez przyszłe strony współpracy. Odzwierciedla wolę zawarcia umowy przez zleceniodawcę i usługodawcę. List...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiąganie porozumienia

  Charakterystyka

  Na tym etapie mamy do czynienia z rożnymi propozycjami i kontrpropozycjami. Przede wszystkim chodzi o tutaj o to, aby zawrzeć porozumienie. Pytanie tylko, kiedy jest ku temu najlepszy moment. W większości sytuacji należy to zrobić wtedy, kiedy wydaje się, że obie strony są już na to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wiązki celów

  Charakterystyka

  Głównym celem firmy jest najczęściej utrzymanie stanu równowagi i rozwój, ale występują także cele szczegółowe, które dostosowane są do założeń organizacji oraz zewnętrznej sytuacji, w jakiej ona się znajduje, a dotyczącej takich obszarów funkcjonowania jak prawo, rynek, zasoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza controllingu

  Charakterystyka

  Pojęcie controllingu|controllingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa to control co znaczy kierowanie, sterowanie, prowadzenie. Najogólniej to proces sterowania ukierunkowany na wyniki przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, sprawozdawczość i kontrolę.

  W Europie controling...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /3 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model negocjacji

  Charakterystyka

  Negocjacje należy traktować w odmienny od tradycyjnego sposób, poprzez zintegrowanie ich z procesem zarządzania firmą. W tablicy przedstawiono syntetyczne ujęcie proponowanego podejścia do negocjacji w przedsiębiorstwie 2006.

  Proponowany model cechuje:

  kompleksowość, tj. ma zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie projektów o różnej długości życia

  Metody

  Do porównania projektów o różnej długości życia można zastosować dwie metody:

  1.Ekwiwalentna renta roczna

  2.Powielenie

  METODA EKWIWALENTNEJ RENTY ROCZNEJ(ERR)

  Metoda ta bieże pod uwagę oczekiwaną długość życia projektu i na tej podstawie mierzy efektywną wysokość strumienia przychodu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Rytel

  Zygmunt Rytel (1880 - 1947)- przedstawiciel nurtu uniwersalnego w organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku. Zygmunt Rydel jako pierwszy teoretyk organizacji zajął się zdefiniowaniem podstawowych pojęć myśli organizatorskiej. Próbował on zdefiniować nie tylko pojęcia takie jak: organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /4 501

  praca w formacie txt

Do góry