Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Budowanie teorii organizacji

  J. Zieleniewski wskazał na pięć głównych metod przechodzenia od obserwacji funkcjonowania instytucji poprzez uogólnione hipotezy do ogólnych twierdzeń teorii organizacji. Należy zauważyć, iż metody te mogą mieć swoje warianty, które jednak generalnie mieszczą się w omawianych.

  Punktem wyjścia do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez innowacje

  Charakterystyka

  Autorem techniki jest Juran. Po raz pierwszy została zaprezentowana na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. Zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzenie szeroko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outplacement

  Definicja

  Outplacement (zwolnienia monitorowane)-jest to program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Program ten umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /5 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika informacji

  Charakterystyka

  "Ekonomiką informacji zainteresowano się w latach 70. XX w. Opiera się ona na założeniu niedoskonałości informacji, którą dysponują uczestnicy rynku, i pozwala modelować niezrozumiałe wcześniej zjawiska oraz wyjaśniać istnienie pewnych rynkowych instytucji nie całkiem ekonomicznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /4 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność zawodowa

  Charakterystyka

  Aktywność zawodowa oznacza udział w procesie produkcji społeczeństwa, wykonywanie pracy, za którą należy się wynagrodzenie (Nowa encyklopedia powszechna PWN 1995, s.81).

  Ludność aktywna zawodowo (zasób siły roboczej)

  Ludność aktywna zawodowo obejmuje:

  wszystkich pracujących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt synergii

  Definicja

  Efekt synergii oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości. Pojęcie to wykorzystywane jest głównie w kręgach menedżerskich w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i jednostek działających w ich wnętrzu.

  Zastosowania Współpraca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System produkcyjny Toyoty

  Charakterystyka

  Podejście Toyoty do produkcji samochodów zrewolucjonizowało branże motoryzacyjną. Twórcą systemu produkcyjnego Toyoty był Taichi Ohno. System produkcyjny Toyoty jest kluczowym elementem japońskiego systemu zarządzania.

  Geneza

  System produkcyjny opracowany został po II wojnie światowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /5 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja biosfery

  Charakterystyka

  Degradacja biosfery jest to proces, w wyniku, którego natępuje pogorszenie się właściwości fizycznych, biologicznych,

  chemicznych zewnętrznej struktury części kuli ziemskiej, na której żyją istoty żywe i w której funkcjonują ekosystemy.

  Poprzez degradację biosfery pogarsza się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Koncepcja łańcucha dostaw upowszechniona została w praktyce działalności przedsiębiorstw dopiero w drugiej połowie XX wieku. Upowszechnienie koncepcji łańcucha dostaw jest konsekwencją nasilenia potrzeby współpracy przedsiębiorstw w dążeniu do realizacji celów i funkcji|celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /7 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt

Do góry