Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Szkolenia

  Szkolenia również stanowią tradycyjny dział zadań, które można traktować zarówno jako integralną część zadań działu kadr, jak i zadanie wyodrębnionej komórki. Proponujemy pierwszą możliwość, kierując się zasadą maksymalnego integrowania obsługi kadr w obrębie działu zarządzania zasobami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA POLITYKI KADROWEJ I JEJ ZNACZENIE DLA FIRMY

  Polityka kadrowa firmy powinna się opierać na jasnej wizji celu zarządzania zatrudnionymi w tej firmie ludźmi i służyć osiągnięciu zdefiniowanego w jej misji sukcesu. Jest oczywiste, że polityka taka musi być prowadzona w każdej nowoczesnej organizacji, gdyż dzięki niej można wyznaczać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMAGANIA WOBEC SPECJALISTY - MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

  Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działalnością praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu licznych problemów i wykonywaniu zadań, koniecznych do sprawnego funkcjonowania organizacji. Jego celem jest umożliwienie - według klasycznej definicji - efektywnego współdziałania części, aby mogły się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PROBLEMY I POSTULATY POLITYKI KADROWEJ

  W trakcie naszych badań i konsultacji z różnymi grupami pracowników w różnych firmach powstał zbiór postulatów dotyczących szeroko rozumianych spraw kadrowych. Po uporządkowaniu - od spraw ogólnych do bardziej szczegółowych - można przedstawić następującą listę tych postulatów:

  •    należy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNA WIZJA CZŁOWIEKA - ZARZĄDZANIE SOBĄ

  Chcemy tu również proponować podejście do zarządzania ludźmi bliskie psychologii typu humanistycznego i optymistycznego, dlatego położymy nacisk na pozytywne' strony ludzi i kontaktów z nimi, podkreślając, że zarządzanie zasobami ludzkimi może być pozytywną misją, której wykonywanie daje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

  Formułując projekt nowego działu, kierujemy się podstawowymi celami, którymi są:

  •    podniesienie rangi nowego działu kadr i jego możliwości kształtowania polityki kadrowej;

  •    skupienie w dziale kadr większości spraw i funkcji związanych ze sprawami kadrowo-socjalnymi i ułatwienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOBY LUDZKIE I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI

  Zarządzanie ludźmi jest pewną misją, której nie można sprowadzić wyłącznie do aspektów ekonomicznych czy finansowych. Decyzje kadrowe kształtują organizację, ale i wpływają na jej szersze otoczenie, określają często losy i przyszłość społeczności lokalnych, wyznaczają kierunek, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Prowadzenie ewidencji i bazy danych

  Informacja i komunikowanie się stanowi podstawę funkcjonowania organizacji. To banalne twierdzenie wyjaśnia przyczynę umieszczenia funkcji gromadzenia informacji na czele listy zadań działu zarządzania zasobami ludzkimi. W przedsiębiorstwach, w których została przekroczona pewna minimalna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOBY OSOBISTE - PRZYKŁADOWA KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI

  I    K: Kompetencje, kwalifikacje i umiejętności

  1.    szczególna dziedzina wiedzy,

  2.    ogólny poziom wykształcenia,

  3.    szczególny poziom wiedzy fachowej, specjalistycznej,

  4.    wcześniejsze doświadczenia w danej dziedzinie (np. działalność gospodarcza, kierowanie ludźmi, zarządzanie),

  5...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /9 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Analiza sytuacji kadrowej i społecznej

  To zadanie działu kadr polega na gromadzeniu informacji o wszelkich problemach społeczno-kadrowych w zakładzie. W ścisłej współpracy z kierownikami i specjalistami różnego szczebla i umiejscowienia w zakładzie dział kadr określa:

  •    jakie są niedobory (lub przerosty) zatrudnienia w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt

Do góry