Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metainformacja

  Definicja

  Współcześnie rosnącą rolę odgrywa problematyka metainformacji, czyli w ogólnym rozumieniu "informacji o informacji". Jak zauważa J. Oleński (2001, s. 388) pewne systemy i wiadomości spełniają często funkcje metainformacyjne, na przykład: katalogi, skorowidze, klasyfikacje i nomenklatury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje prognoz

  Charakterystyka

  W literaturze występuje wiele podziałów na rodzaje prognoz, najczęściej spotyka się jednak podziały ze względu na następujące kryteria:

  Ze względu na okres prognozowania

  Okres czyli okres, którego dotyczy prognoza

  krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy); średnioterminowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonogram Adamieckiego

  Charakterystyka

  Harmonogram to wykres planowanego przebiegu czynności, robót, produkcji w ciągu pewnego czasu.

  Harmonogram Adamiecki|Adamieckiego jest graficzną metodą analizy i planowania, a więc ma coś wspólnego wykresem Gantta, który to z kolei jest graficznym sposobem planowania i kontroli.

  Sposób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Crawforda

  Charakterystyka

  Podstawą tej metody jest jasne sformułowanie problemu lub pytania, a następnie przekazanie go uczestnikom badania, którzy zapisują swoje odpowiedzi albo komentarze na kartkach. Proces ten powtarzany jest dziesięciokrotnie, przy wykorzystaniu tego samego pytania aby zebrać wszystkie informacje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena cyklu życia

  Charakterystyka

  LCA - Life Cycle Assesment( Ocena Cyklu Życia ) jest techniką, która służy do zbadania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama w serwisach społecznościowych

  Charakterystyka

  Social Network Advertising jest termin, który jest używany do opisania form reklamy online, która skupia się na social networking. Jedną z głównych korzyści z reklamy na serwisie social networking (Facebook, MySpace, Friendster, bebo, Orkut ... i wiele innych) jest fakt, że reklamodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priorytetowość informacji

  Priorytetowość

  Potrzeby informacyjne użytkowników, szczególnie wyższych szczebli zarządzania, powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności w związku z tym takie informacje cechuje wyższy poziom priorytetowości.

  System informacyjny powinien posiadać zdolność przetwarzania informacji o różnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Adamiecki

  Karol Adamiecki (18 marca 1866 - 16 maja 1933) urodził się w Dąbrowie Górniczej i pomimo trudnej sytuacji materialnej rodziny uzyskał staranne wykształcenie, kończąc Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, a następnie w 1891 roku uzyskując tytuł inżyniera-technologa petersburskiego Instytutu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczne systemy pracy

  Koncepcja elastycznych systemów zatrudnienia pojawiła się na przełomie lat 60. i 70. Stanowią one jeden z warunków dopasowywania się przedsiębiorstwa do zmian otoczenia oraz mają duży wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji, pozwalają na szybkie dopasowywanie wielkości zatrudnienia a dalej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronisław Oyrzanowski

  Życiorys

  Oyrzanowski Bronisław Stefan ( 1913-1997 ) ur. 4 maja 1913 r. w Kutnie, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1935, dr nauk ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1945, docent mianowany - 1954, profesor nadzwyczajny - 1957, profesor zwyczajny - 1976...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt

Do góry