Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Otoczenie bliższe

  Charakterystyka

  Otoczenie bliższe - zwane inaczej otoczeniem konkurencyjnym przedsiębiorstwa, mikrootoczeniem - to ogół podmiotów, które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać.

  Jedną z cech otoczenia bliższego jest to, że między jego elementami a przedsiębiorstwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez projekty

  Definicja

  Zarządzanie przez projekty - zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie , przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /4 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna karta wyników

  Charakterystyka

  Strategiczna Karta Wyników to koncepcja monitorowania strategii opracowana przez R. Kaplana i D. Nortona. Wykorzystuje spójny system finansowych i pozafinansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji.

  Strategiczna karta wyników zakłada przedstawienie strategii w postaci zestawu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewaluacja

  Charakterystyka

  Ewaluacja - jest to kompleksowa ocena danego projektu, polityki, programu czy inwestycji, biorąca pod uwagę wszystkie jego stadia, to jest- planowanie, realizacja, oraz pomiar rezultatów. Dostarcza ona informacji wykorzystywanych przy decyzyjny|procesie decyzyjnym.

  Zgodnie z rozporządzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje wielostronne

  Charakterystyka

  W odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania stawiane kadrze kierowniczej w aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw (w turbulentnym otoczeniu na rynku globalnym przy dynamicznie rozwijającej się technologii informacyjnej) niezbędne jest doskonalenie narzędzi zarządzania we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /6 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał społeczny

  Kapitał społeczny to wiedza, która jest osadzona w relacjach i stosunkach społecznych. Wiąże się on z zaufaniem członków organizacji do siebie, normami i wartościami. Można mówić o różnych wymiarach tego kapitału - społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Na kapitał społeczny składają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje produktów

  Rodzaje produktów ze względu na trwałość

  Produkty możemy podzielić ze względu na ich trwałość i materialność, są to:

  produkty trwałego użytku, czyli produkty używane przez jakiś czas, nie ulegają szybkiemu zużyciu, jako przykład mogą służyć artykuły gospodarstwa domowego, produkty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Charakterystyka

  KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Charakterystyka

  "Regulamin pracy jest jednym ze specyficznych źródeł prawa pracy. Z tytułu spełnienia zasad przewidzianych w art. 9 par. 1 k.p. należy do przepisów prawa pracy, chociaż tylko część jego postanowień - tworzących nowe, swoiste reguły postępowania - posiada charakter normatywny -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet

  AUTORYTET - to wysokie poważanie danego osobnika w określonym kręgu osób. Autorytet jest jednym ze źródeł władzy i możności kierowania innymi. Istota autorytetu polega na tym, iż kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu osoby kierującej, wskutek czego z góry są nastawieni na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt

Do góry