Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Analiza wartości

  Koncepcja analizy wartości

  Analiza wartości została opracowana przez L. D. Milesa, pracownika General Electric, w 1947 roku. Początkowo była to metoda tajna, stosowana dla zamówień wojskowych (F. C. Schworz 1974, s. 34). Wykorzystywana była do racjonalizacji produkcją|produkcji, dopiero w późniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /15 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie produkcyjne

  Charakterystyka

  Zlecenia produkcyjne są oparciem dla systemu automatycznego planowania, zapotrzebowania. Są one tworzone na podstawie zamówień składanych przez klientów. Dla określonego zestawu zlecenia produkcyjnego liczone są zapotrzebowania i generowane dokumenty elektroniczne, np. zlecenia kupna czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Charakterystyka

  Zarządzanie zapasami to wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub składowane w celu zużycia w razie zasinienia takiej potrzeba, oczekiwanie|potrzeby (R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Należyta staranność

  Due diligence

  Odpowiednikiem tego określenia w języku polskim może być należyta staranność. Due diligence oznacza badanie zdolności partnerów do zachowania należytej staranności w ramach przewidywanej współpracy. Jest to dwukierunkowy proces, prowadzący w rezultacie do obustronnej akceptacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okno Johari

  Okno Johari to narzędzie służące do zobrazowania oraz podnoszenia stopnia samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy jednostkami lub grupami. Technikę tę zaproponowali dwaj badacze amerykańscy Joe Luft oraz Harry Ingham jako jeden z efektów badań nad dynamiką grupy prowadzonych w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty wdrażania informatycznych systemów zarządzania

  Kategorie efektów wdrożenia systemów informatycznych

  Rezultatu działania systemu informacji menedżerskiej, nie zawsze da się przedstawić w kategoriach ekonomicznych, gdyż bardzo często są to korzyści niematerialne, organizacyjne, społeczne, i in.1. J. Kisielnicki i H. Sroka wyróżniają następujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceteris paribus

  Charakterystyka

  Ceteris paribus- łac. ceteri - wszyscy inni, pozostali, reszta; pariter - równie, w podobny sposób, podobnie, tłumaczyć można jako zwrot oznaczający "wszystko inne takie samo', bądź "pozostałe rzeczy będące równymi' lub też przy pozostałych rzeczach równych. W ekonomii najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Informacji Strategicznej

  Charakterystyka

  Pozyskiwanie informacji i ich umiejętne wykorzystanie w trakcie podejmowania decyzji, warunkuje ich racjonalność i wpływa na efektywność procesu zarządzania strategicznego.

  Ponieważ część podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji strategicznych powtarza się w cyklach rocznych lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /8 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPV

  Charakterystyka

  Aby firma podjęła właściwą decyzję w związku z inwestycjami kapitałowymi leżącymi w interesie udziałowców, musi zastosować regułę decyzyjną. Reguła ta pozwala rozgraniczyć propozycje możliwe do przyjęcia od takich, których przyjęcie będzie niemożliwe. Reguła ta nie może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wypowiedzenia

  Definicje

  Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, musi ona być prawdziwa i konkretnie określona.

  Rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie ściśle określonego przez prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /7 127

  praca w formacie txt

Do góry