Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

  Charakterystyka

  Wirtualna organizacja jest tworzona na zasadzie dobrowolności i wzajemnego zaufania przez organizacje, które wstępują w różnego rodzaju związki w celu osiągnięcia korzyści większych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny. Możliwość zaś wchodzenia w takie związki i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja wymiany wizerunku

  Charakterystyka

  Sesje wymiany wizerunku są jedną z nowoczesnych technik kierowania sytuacją konfliktową, dzięki której możliwe staje się wypracowanie rozwiązania sporu przy wzajemnej współpracy jego uczestników.

  Organizowanie sesji wymiany wizerunku ma na celu przybliżenie stronom zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki motywacyjne

  Charakterystyka

  Umiejętność motywowania podwładnych jest jednym z elementów decydujących o skuteczności pracy menedżera. Ważne jest poznanie czynników, które motywują pracowników do większej efektywności pracy, większego angażowania się w sprawy organizacji czy powodują satysfakcję z wykonywanej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście ilościowe

  Charakterystyka

  Ilościowe podejście do zarządzania polega na stosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu. Innymi słowy w podejściu tym stosowane są pewne modele matematyczne, pomagają one menedżerom w procesie podejmowania decyzji. W nieco ogólniejszym ujęciu, zarządzanie ilościowe skupia się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLS

  Charakterystyka

  TLS (ang. Transport Layer Security) - jest to rozwinięcie internetowego protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer) zaprojektowanego przez firmę Netscape. Zadaniem SSL jest zapewnienie poufności oraz integralności danych przesyłanych przez Internet. SSL umożliwia autoryzację serwera oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /3 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Definicja

  Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

  Wymiana ta miała początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja ucząca się

  Charakterystyka

  Zdaniem P. Senge organizacji uczącej się ludzie poszukują wciąż nowych możliwości osiągania pożądanych efektów, tworzą nowe wzorce niestereotypowego myślenia, rozwijają się w pracy zespołowej, stale się uczą. P. Senge jest uznawany za jednego z najważniejszych twórców idei...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wyznaczania trajektorii strategicznej

  Charakterystyka

  Trajektoria strategiczna przedstawia przebieg pozycji przedsiębiorstwa w czasie. Pozycja ta jest wyrażona przez parametry ilościowe i jakościowe w zakresie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu otoczenia zewnętrznego(A. Stabyła 2000 s. 365)

  W przypadku oceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła informacji

  Przedsiębiorstwo

  Wewnętrzne źródła informacji o podstawowym znaczeniu dla sprawnego zarządzania strategicznego obejmują zagregowaną informację o funkcjonowaniu wszystkich jednostek funkcjonalnych przedsiębiorstwa i podstawowych procesów w nim realizowanych.

  Źródłem tych informacji najczęściej są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /9 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JavaScript

  Charakterystyka

  JavaScript jest jednym z wielu języków programowania zorientowanym obiektowo. Został opracowany przez Netscape Corporation specjalnie do użycia przy tworzeniu stron WWW. Jednak nie może on być używany do tworzenia samodzielnych, w pełni funkcjonalnych aplikacji. Opracowano go w taki sposób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt

Do góry