Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wykres słupkowy

  Charakterystyka

  Wykres słupkowy (ang. bar chart) - jedna z graficznych możliwości przedstawiania i prezentacji danych statystycznych. Za pomocą prostokątów (słupków) w dwuwymiarowym układzie kartezjańskim pokazuje się ilościowe dane, które służą albo ukazaniu struktury danego zjawiska (np. odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w zyskach

  Charakterystyka

  Udział w zyskach jest zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. wynagrodzeń|dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje rozdzielona pewna część dochodu przedsiębiorstwa.

  Udział w zyskach jest formą wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność

  Sprawność jest pojęciem wieloznacznym. Technicznie oznacza stosunek energii wydanej do pobranej. Trudno taką definicję zastosować do pracy menedżera. Zdaniem Kotarbiński|T. Kotarbińskiego w sensie uniwersalnym pewną postacią sprawności jest zarówno skuteczność, korzystność, jak i ekonomiczność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia

  Charakterystyka

  Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy ZUS

  Ogólne informacje

  Statut ZUS zostaje nadany w drodze rozporządzenia przez Prezesa rady Ministrów. W statucie tym określona zostaje struktura organizacyjna ZUS, zakres rzeczowy działania jednostek organizacyjnych ZUS i centrali, a także funkcjonowanie i kompetencje organów ZUS.

  Organy ZUS

  - Prezes ZUS -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimalizacja ilości odpadów

  Charakterystyka

  Odpadami w przedsiębiorstwie mogę być pozostałości procesów:

  produkcyjnych - odpady poprodukcyjne, ścieki, dystrybucyjnych - opakowania, towary zniszczone podczas transportu, konsumpcji - zwroty, opakowania zwrotne.

  W zależności od możliwości ponownego wykorzystania pozostałości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hurtownia danych

  Definicja

  Zgodnie z definicją, hurtownia danych jest to scentralizowana, nietransakcyjna danych, przeznaczona do przechowywania informacji globalnie w skali instytucji w długim horyzoncie czasowym, w wielowymiarowych układach analitycznych i ukierunkowana na wyszukiwanie informacji bezpośrednio przez jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System operacyjny

  System operacyjny

  System operacyjny (nadzorczy, nadrzędny, sterujący) jest to zorganizowany zespół programów, które pośredniczą między sprzętem a użytkownikami, dostarczając użytkownikom zestawu środków ułatwiających projektowanie, kodowanie, uruchamianie i eksploatację programów oraz w tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe błędy kierownictwa

  Występowanie

  Z błędami kierownictwa mamy do czynienia w każdej organizacji. Jedne z nich sa mniej inne bardziej poważne. Błedy te pociągają za sobą negatywne skutki, które mogą sie pojawiać na różnych płaszczyznach organizacji. H. Simon twierdzi że liczba informacji przyjmowanych przez umysł ludzki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /11 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt

Do góry