Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Strategia Luk Wiedzy

  Charakterystyka

  <bKoncepcja luk wiedzy</b - pomaga w ustaleniu strategi zarządzania wiedzą dla organizacji. Ogólnie mówiąc, strategia polega na identyfikowaniu luk wiedzy, luk strategicznych i luk relacji jakie da się wyszczególnić w przedsiębiorstwie a następnie ustalaniem dla każdej z nich Strategi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UML

  Charakterystyka

  UML (ang. Unified Modeling Language czyli Ujednolicony Język Modelowania) to graficzny język do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów informatyczny|systemów informatycznych. Umożliwia standaryzację sposobu opracowywania przekrojów systemu, obejmujących obiekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PMI

  Charakterystyka

  Project Management Institute (PMI) zaproponował metodykę zarządzania projektami obejmującą dziewięć kluczowych obszarów:

  Zarządzanie integracją projektu Zarządzenie zakresem projektu Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie jakością w projekcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /10 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja do pracy

  Definicja

  Motywowanie do pracy polega na wytworzeniu pewnego układu sił, które skłonią pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Jest to więc proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez dostarczanie środków i możliwości spełnienia ich oczekiwań w taki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /6 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Clarka

  Charakterystyka metody

  <p style"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"<font color"#000000"<font face"Palatino, serif"<font size"3"Wykres Clarkaa pozwala na ujęcie na jednym schemacie wszystkich stanowisk pracy uczestniczących w procedurze, towarzyszących mu dokumentów i czynności wykonywanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /5 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiadownia gospodarcza

  Ogólna charakterystyka

  Wywiadownia gospodarcza - instytucja zajmująca się gromadzeniem oraz weryfikacją wiarygodności kredytowej firm. Wywiadownia sporządza i odpłatnie udostępnia raporty oraz informacje finansowe o firmach. Źródłem informacji dla wywiadowni są własne bazy danych, Monitor Polski B...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Charakterystyka

  BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy) - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych pracy|warunków pracy.

  BHP a ergonomia

  Działem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jakości

  Najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością jest polityka jakości (Podstawy... 2001, s. 109). Jest to część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości. Zawiera ona deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /5 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda XYZ

  Charakterystyka

  Metoda XYZ jest odwrotnością ABC|metody ABC i polega na podziale zapasów na grupy, w których opisywane są struktury użytkownika.

  Grupa X składa się z materiałów, które charakteryzuje regularne zapotrzebowanie( przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań), jak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 170

  praca w formacie txt

Do góry