Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Diagram Pareto

  Charakterystyka

  Diagram Pareto-Lorenza (twórcą był Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto - 15 lipca 1848 Paryż- 19 sierpnia 1923; włoski ekonomista i socjolog), nazywany również metodą ABC lub prawem 20-80. Zasada Pareto umożliwia znalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat. Pokazuje, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość transportu kolejowego

  Charakterystyka

  Długość linii kolejowych na świecie ocenia się na 1,2 mln km. Najgęstszą siecią dysponują dobrze rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Japonia, małą - państwa duże terytorialnie USA, Kanada, Australia. W krajach słabo rozwiniętych sieć kolejowa jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada SMART

  Definicja

  Wyznaczanie celów tylko wtedy będzie skuteczną metodą, jeśli spełni kilka podstawowych warunków. Warunki te nazwano od pierwszych liter zasadą SMART. Cele muszą być:

  Skonkretyzowane - należy je określać możliwie konkretnie, Mierzalne - każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany system pomiarowy

  Charakterystyka

  Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym stosowania mierników finansowych|ograniczeniom.

  Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia projakościowa

  Definicja

  Miejsce i cele organizacji określają jej politykę ekonomiczną, z której wynikają cele konkurencyjności i kształt polityki jakościowej. Dla ich realizacji firma przyjmuje określone cele jakościowe, wyznacza miejsce firmy na rynku oraz przyjmuje strategię projakościową będącą częścią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /7 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja celów i funkcji

  Definicja celu

  Cel jest to formalnie ustalone i przewidywane do osiągnięcia w przyszłości zamierzenie, wynikające z potrzeb społeczno - gospodarczych środowiska, w jakim dany system działa (A. Stabryła, J. Trzecieniecki 1982, s. 316).

  Podstawą czynnością w klasyfikacji jest wyróżnienie celu ogólnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartościowanie kapitału intelektualnego

  Charakterystyka

  Jest to pewna grupa narzędzi pozwalająca na księgowe ujęcie i pomiar wielkości posiadanych zasobów kapitału intelektualnego.

  W szczególności są one wykorzystywane podczas procesu wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa w przypadku różnego rodzaju fuzji i przejęć.

  W zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwykonawcy

  Cele wynajmu podwykonawców

  Podwykonawcy, poprzez swoją pracę pomagają przede wszystkim osiągnąć przedsiębiorstwom sprostanie celom strategicznym, poprzez odciążenie ich od problemów operacyjnych. W związku z tym zwiększa się strategiczna swoboda działalności przedsiębiorstwa macierzystego. Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sprawnego negocjatora

  Charakterystyka

  Jak się wydaje, do najczęściej wymienianych ogólnych cech osobowości, których posiadanie w największym stopniu warunkuje efektywność negocjacji należą następujące charakterystyki (powiązane w kilka grup):

  pozytywne nastawienie, takt, wyczucie i empatia; siła charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /5 169

  praca w formacie txt

Do góry